Otwartość na świat, wspaniała wyobraźnia, ogrom radości z życia i dystansu do siebie to cechy, które urzekły uczestników spotkania autorskiego z Marią Paszyńską w Jakubowie. Jest ona autorką powieści historycznych, społecznych i romansów. Wiernie oddaje wydarzenia historyczne będące tłem dla losów jej wspaniałych bohaterów, targanych tragicznymi wydarzeniami dziejowymi. Pisarka podzieliła się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami i sekretami ze sztuki pisarskiej, zajmująco opowiadając o swej pracy i życiu. Wieczór z Marią Paszyńską upłynął w pogodnej atmosferze,  serwując zebranym głód kolejnych książek sympatycznej autorki. Liczymy, że dzięki nieustępliwym falom inspiracji nachodzącym twórczynię spotkamy się jeszcze z wieloma ciekawymi historiami spod jej ręki.
Logotyp dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Otwartość na świat, wspaniała wyobraźnia, ogrom radości z życia i dystansu do siebie to cechy, które urzekły uczestników spotkania autorskiego z Marią Paszyńską w Jakubowie. Jest ona autorką powieści historycznych, społecznych i romansów. Wiernie oddaje wydarzenia historyczne będące tłem dla losów jej wspaniałych bohaterów, targanych tragicznymi wydarzeniami dziejowymi. Pisarka podzieliła się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami i sekretami ze sztuki pisarskiej, zajmująco opowiadając o swej pracy i życiu. Wieczór z Marią Paszyńską upłynął w pogodnej atmosferze,  serwując zebranym głód kolejnych książek sympatycznej autorki. Liczymy, że dzięki nieustępliwym falom inspiracji nachodzącym twórczynię spotkamy się jeszcze z wieloma ciekawymi historiami spod jej ręki.

Spotkanie autorskie odbyło się w ramach projektu „COOLtura jest COOL. Poprawa dostępu do kultury i sztuki mieszkańców Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Paulina Piotrowska

logotypy
honey and aloe vera for male enhancement male viagra pills near me herb viagra pills review primal pro xr male enhancement online erectile dysfunction medication canada target xtreme male enhancement enhancement pills for 60 male alphatest x male enhancement swag male enhancement pill reviews male enhancement tha works fast like viarga keto pills and keto diet grapefruit diet pills nutri drops review diet pills that have 1 orange and 1 blue capsule lose weight plant based popular prescribed diet pills best and fastest weight loss pill what medication helps with low blood pressure can blood pressure medications cause hearing loss low blood pressure while on blood pressure medication can i take ibuprofen with high blood pressure pills cough medication for high blood pressure all natural pills for blood pressure best drug for high diastolic blood pressure the medical term for high blood pressure high blood pressure medication morning or night what pills are for high blood pressure blood pressure medication to increase what blood pressure medication with the kidneys can high blood pressure medication cause feet to swell blood pressure medications lisinopril vs losartan how to lower high blood pressure medically homoeopathic treatment for blood pressure cbd oil for pain management cure any disease dr juan rivera productos cbd gummies leaf lab pro hemp gummies reviews cbd gummies smoking cessation how to use cbd oil for chronic back pain who owns uly cbd gummies uly keto cbd gummies healing nation hemp gummies
Accessibility