białe foliowe bele na zielonej łące w tle niebo z chmurami

Rozpoczyna się realizacja zadania pt. “Odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, rolnicy, którzy złożyli wniosek o odbiór folii z gospodarstw rolnych będą zobowiązani do dostarczenia we własnym zakresie folii rolniczej, sznurków, siatek, opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag pod wskazane miejsce.

Accessibility