białe foliowe bele na zielonej łące w tle niebo z chmurami

Urząd Gminy w Jakubowie informuje, że rozpoczyna się realizacja zadania
pt. „Odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, rolnicy, którzy złożyli wniosek o odbiór folii z gospodarstw rolnych będą zobowiązani do dostarczenia we własnym zakresie folii rolniczej, sznurków, siatek, opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag pod wskazane miejsce. Odpady te powinny być dostarczane w sposób selektywny tj. folia biała oddzielnie, folia czarna oddzielnie, sznurki oddzielnie, siatka oddzielnie, opakowania po nawozach oddzielnie i opakowania Big Bag oddzielnie. Folia po opróżnieniu z kiszonki powinna być oczyszczona z resztek organicznych, ziemi i pozbawiona innej zawartości. Ww. odpady należy umieścić w workach typu Big Bag.
Przed odbiorem nastąpi ważenie odpadów.

HARMONOGRAM I MIEJSCA ODBIORU ODPADÓW

Data odbioru Miejscowości Godzina odbioru Miejsce zbiórki
19.10.2020 Góry, Aleksandrów, Jakubów, Moczydła, Budy Kumińskie 800-1200 Składowisko Moczydła
20.10.2020 Józefin, Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Stary, Brzozówka 800-1200 Oczyszczalnia w Jędrzejowie
21.10.2020 Wiśniew, Turek, Nart, Kamionka, Strzebula 800-1200 Plac przy remizie w Wiśniewie
21.10.2020 Ludwinów, Łaziska, Anielinek, Mistów 1200-1600 Odbiór bezpośrednio z posesji
Accessibility