To już tradycja, że Hanna Wocial - Wójt Gminy Jakubów w sposób szczególny wita pierwsze urodzone w danym roku dziecko. W bieżącym roku na pierwszego mieszkańca, gmina i starszy brat Michał, czekali do 4 stycznia. Tego dnia przyszedł na świat Kacperek Czyżewski z Jakubowa.

Pierwsze dziecko w Gminie Jakubów w 2021 roku

To już tradycja, że Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów w sposób szczególny wita pierwsze urodzone w danym roku dziecko. W bieżącym roku na pierwszego mieszkańca, gmina i starszy brat Michał, czekali do 4 stycznia. Tego dnia przyszedł na świat Kacperek Czyżewski z Jakubowa.

lng active male enhancement uprise premium male enhancement best wine for erectile dysfunction mr big male enhancement how to apply clove oil for premature ejaculation do penis enlargement pills really work vigrx plus algerie ginseng for premature ejaculation full moon male enhancement pill mens health recommended male enhancement supplements viagra doctor online keto sexual performance diet pill side effects in pregnancy diet pills to flatten stomach skinny bee diet pills diet pills okay with afib is keto a good diet pill how to know if keto pills work diet pill that speeds up metabolism good diet pills for college students keto fit pills canada contrave weight loss diet pill can you lose weight on a trampoline new diet pill rx cbd oil baby sleep the best cbd gummies for sleep can cbd oil help with anxiety uk can cbd gummies help with migraines do cbd gummies help with period cramps cbd honey sticks for sleep cbd gummies live green how many mg of cbd is recommended for sleep will cbd help shingles pain where to buy trubliss cbd gummies laughing buddha cbd gummies is it safe to use cbd to sleep ros cbd oil for pain eagle hemp cbd gummies shark tank benefits of cbd oil gummies how many milligrams of cbd is used for sleep
Accessibility