To już tradycja, że Hanna Wocial - Wójt Gminy Jakubów w sposób szczególny wita pierwsze urodzone w danym roku dziecko. W bieżącym roku na pierwszego mieszkańca, gmina i starszy brat Michał, czekali do 4 stycznia. Tego dnia przyszedł na świat Kacperek Czyżewski z Jakubowa.

To już tradycja, że Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów w sposób szczególny wita pierwsze urodzone w danym roku dziecko. W bieżącym roku na pierwszego mieszkańca, gmina i starszy brat Michał, czekali do 4 stycznia. Tego dnia przyszedł na świat Kacperek Czyżewski z Jakubowa.
Szczęśliwych rodziców Państwa Małgorzatę i Piotra w imieniu Pani Wójt, odwiedziłi: Krzysztof Domański – Przewodniczący Rady Gminy wraz z Justyną Miłaczewską – Sekretarzem Gminy Jakubów, którzy przekazali na ręce rodziców kwiaty, a wraz z nimi serdeczne życzenia i gratulacje oraz bon pieniężny na kwotę 700 złotych z przeznaczeniem na potrzeby dziecka.

Witamy Maluszka na świecie, a rodzicom serdecznie gratulujemy! Życzymy wiele szczęścia, radości, wyjątkowych chwil, jak również odkrywania nowych uroków wspólnego życia.

Opracowała:
Agnieszka Gogol

 

erectile dysfunction treatment medication florida best male enhancement product consumer reports sex enhancement pills for male in nigeria best male enhancing pill can viagra help a man with ms biolife cbd gummies male enhancement system supplements for low sex drive male viagro male enhancement pills reviews integral rx male enhancement pills best pills to treat premature ejaculation sex enhancement pill blue chew cheap male enhancement pills viswiss supplements to decrease male libido does viagra help premature ejaculation shark tank panel backs keto weight loss pill diet with acv and keto pill birth controls that help lose weight what to avoid to lose weight fast can an endocrinologist help you lose weight slim x diet pills review does dollar general sell diet pills beginner weight loss diet best diet pills women free fat loss pills raspberry tone diet pills can you become addicted to diet pills biofit weight loss pills foods to stay away from to lose weight diet pills and hyperthyroidism swim workout to lose weight benefits of cbd gummies for pain cbd gummies spam texts phoenix tears cbd products premium hemp cbd skincare products best solvent less cbd product hillstone cbd gummies near me vitality labs cbd gummies 500mg cbd for joint pain for someone with high blood pressure how much cbd should i vape for pain relief can cbd gummies help with sleep apnea
Accessibility