Wspólne zdjęcie przedstawiające uczestników uroczystego Otwarcia Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie w dniu 8 października 2022 roku.
herb minska
logo mazowsze
herb jakubow

Mistowie w dniu 8 października 2022 roku miało miejsce uroczyste otwarcie przebudowanej i rozbudowanej Stacji Uzdatniania Wody. Organizatorami uroczystości byli P. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów oraz P. Antoni Janusz Piechoski – Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki.
Podczas spotkania gościliśmy: Panią Janinę Ewę Orzełowską – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, Panią Elżbietę Lanc – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pana Kamila Nalewkę reprezentującego Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Powiatu Mińskiego, Pana Krzysztofa Arcimowicza – Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, Ojca Marcin Borządka – Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie wraz z Siostrą Urszulą, Pana Krzysztofa Domańskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Jakubów, Radnych Rady Gminy Jakubów, Pana Marka Kwiatkowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, Radnych Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, Pana Radosława Legata – Zastępcę Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, Panią Justynę Miłaczewską – Sekretarza Gminy Jakubów, Panią Jolantę Damasiewicz – Sekretarza Gminy Mińsk Mazowiecki, Panią Dorotę Dębowską – Skarbnika Gminy Jakubów, Panią Marzenę Rek – Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Jakubów, Pana Zbigniewa Marusę – Inspektora Urzędu Gminy Jakubów, Pana Edwarda Antoszczaka – Właściciela firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Sanbud” – konserwatora Stacji Uzdatniania Wody, Pana Marcina Rudnickiego – konserwatora Stacji Uzdatniania Wody, Pana Karola Brodowskiego – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego SAN-SYSTEM Sp. z o.o. – głównego wykonawcę przebudowy i rozbudowy SUW Mistów, Pana Włodzimierza Kamińskiego właściciela Firmy “Projektor” Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji – projektanta przebudowy i rozbudowy SUW Mistów oraz inspektora nadzoru technologicznego, Pana Ireneusza Wójcickiego – inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej przebudowy i rozbudowy SUW Mistów, Pana Tadeusza Feliksa Sobotkę – Wójta Gminy Jakubów w latach 1990- 2002, Pana Stanisława Piotrowskiego – Wójta Gminy Jakubów w latach 2002 – 2010, Panią Elżbietę Cudną – Społeczną Dyrektor – reprezentującą Panią Lidię Domańską – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie wraz z uczniami tejże Szkoły, Panią Renatę Podsiadły – Sołtysa Sołectwa Mistów, Panią Beatę Szymańską – Sołtysa Sołectwa Stara Niedziałka, Druha Damiana Domańskiego – Prezesa Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Jakubowie, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mistowie wraz z delegacją, Druha Ryszarda Parola – Prezesa Seniora Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Jakubowie, prezesa seniora Ochotniczej Straży Pożarnej w Mistowie, Druha Marcina Szczepańskiego – Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Niedziałka, Panią Alinę Parol – Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Mistowie wraz z delegacją, Sąsiadów inwestycji, których reprezentowała Pani Elżbieta Kaszewska, a także mieszkańców Mistowa.
Tuż po powitaniu gości Marta Krusiewicz przybliżyła historię Stacji Uzdatniania Wody od roku 1996, następnie przekazała głos Pani Hannie Wocial – Wójtowi Gminy Jakubów.
Pani Wójt podkreśliła, że modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie wykonana została w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mistów wraz z budową studni głębinowej SW-3 w Leontynie, gmina Jakubów”. Następnie przedstawiła szczegółowy budżet inwestycji: całkowita wartość inwestycji wynosi 4 568 775,36 złotych, z czego 2 081 517,00 złotych, Gmina Jakubów otrzymała ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, Gmina Mińsk Mazowiecki w kosztach modernizacji SUW uczestniczyła w 31%, co stanowi kwotę 1 322 804,43 zł, pozostała kwota, tj. 1 164 453,93 zł wydatkowana została z budżetu Gminy Jakubów.
Następnie Pani Wójt przybliżyła zebranym prace wykonane w ramach inwestycji, podziękowała obecnym na uroczystości Członkiniom Zarządu Województwa Mazowieckiego: Pani Janinie Ewie Orzełowskiej i Pani Elżbiecie Lanc za uruchomienie Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego i przyznanie środków na realizację inwestycji. Swoje podziękowania skierowała również do Pana Antoniego Janusza Piechoskiego – Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starosty Powiatu Mińskiego, Rady Gminy Jakubów, Projektanta, Inspektorów Nadzoru, Wykonawców, Pana Edwarda Antoszczaka – konserwatora SUW, a także pracowników Urzędu Gminy Jakubów.
Uroczystego otwarcia Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie, poprzez symboliczny akt przecięcia wstęgi dokonali: Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pani Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, Pani Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, Pan Antoni Janusz Piechoski – Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki oraz Pan Karol Brodowski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego SAN-SYSTEM Sp. z o.o. – Główny Wykonawca.
Po uroczystym otwarciu nastąpiła modlitwa błogosławieństwa oraz poświęcenie inwestycji, której dokonał Ojciec Marcin Borządek – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie z asystą muzyczną Siostry Urszuli.
W trakcie uroczystości głos zabrali obecni goście: Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pani Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński oraz Pan Antoni Janusz Piechoski – Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki. Pan Kamil Nalewka wręczył gospodarzom list gratulacyjny od Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Uroczystość była również doskonałym momentem, aby Pani Wójt podziękowała pracownikom w osobach: Bogusław Dziedzic – Zastępca Wójta Gminy, Grażyna Pytkowska – Zastępca Skarbnika Gminy Jakubów, Marzena Rek – Kierownik Referatu Inwestycji, Marta Krusiewicz – Inspektor Urzędu Gminy Jakubów, Zbigniew Marusa – Inspektor Urzędu Gminy Jakubów za zaangażowanie przy całym etapie trwania inwestycji i wręczyła nagrody pieniężne.
Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani zaproszeni zostali do wspólnego zdjęcia oraz do zwiedzania zmodernizowanej Stacji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie.

napis mazowsze rownomierny rozwoj
Accessibility