Galeria zdjęć dotyczy symbolicznego przekazania automatycznej stacji meteorologicznej współpracującej w systemie monitoringu suszy rolniczej, które odbyło się 16 grudnia 2020 r. w Moczydłach. Na zdjęciach występują: Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, Witold Stefan Kikolski – Wicestarosta Powiatu Mińskiego, Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, Stanisław Smater – Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa, Wincenty Bartnicki – Naczelnik Wydziału Inwestycji.

Dzięki otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego dotacji w kwocie 48 000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020” Powiat Miński wybudował – dzięki przychylności Wójta Gminy Jakubów Pani Hannie Wocial, w miejscowości Moczydła w Gminie Jakubów automatyczną stację meteorologiczną współpracującą w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez Instytut Użytków Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
Dostawę i montaż automatycznej stacji meteorologicznej przeprowadziła Firma „A-STER” s.c. Zakład Elektroniki i Automatyki Przemysłowej z Krakowa. Całkowity koszt wybudowania stacji meteorologicznej wyniósł 61 000,00 zł , w tym wspomniana dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Stacja meteorologiczna została wybudowana na gruntach będących własnością Gminy Jakubów w ramach umowy użyczenia.
W dniu 16 grudnia 2020 r. odbyło się symboliczne przekazanie automatycznej stacji meteorologicznej do pracy w /w systemie monitoringu.

Czynności tej dokonali:

ze strony Powiatu Mińskiego:
1 Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński
2.Witold Stefan Kikolski – Wicestarosta,

ze strony Gminy Jakubów:
1. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów

przy udziale pracowników Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim:
1. Stanisław Smater – Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
2. Wincenty Bartnicki – Naczelnik Wydziału Inwestycji

Accessibility