Zdjęcia prezentujące artystów podczas koncertu "Usta milczą, dusza śpiewa" w dniu 13 maja 2022 r. w Mistowie.

13 maja 2022 roku w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mistowie miała miejsce premiera koncertu muzycznego „Usta milczą, dusza śpiewa” realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mistowie. Partnerem Wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Koncert zaszczycili swoją obecnością: p. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów,
p. Krzysztof Domański – Przewodniczący Rady Gminy Jakubów, o. Marcin Borządek – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie, p. Damian Domański – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP oraz Prezes OSP Mistów, mieszkańcy gminy Jakubów oraz województwa mazowieckiego.
Koncert w wykonaniu p. Magdaleny Tunkiewicz-Zakrzewskiej (sopran) oraz
p. Wojciecha Bardowskiego (baryton) był przeglądem najpiękniejszych pieśni i piosenek filmowych i operetkowych. Wydarzenie umożliwiło udział mieszkańców w życiu kulturalnym, wymianę doświadczeń, integrację międzypokoleniową oraz kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

PARTNER:

czerwony napis mazowsze a poniżej dopisek serce Polski
max xxl male enhancement will viagra help with the refractory day and night sex pills best erectile dysfunction pills reviews herbal youth alpha male enhancement african kong supreme male enhancement red bull extreme male enhancement tauler smith male enhancement male enhancement drugs thailand buy medicine to treat erectile dysfunction extenz male enhancement 12 count does running help premature ejaculation where to buy male enhancement in singapore happy passenger male enhancement pills 480 mg blood pressure drugs and erectile dysfunction the original 3 bullets male enhancement dietary supplement for male enhancement male enhancement pills permanent no 1 diet pill how much weight did you lose on jardiance keto pill that was on shark tank power foods to lose weight how to use the keto diet pills shark tank keto diet pills hormones that make you lose weight fate wiki demon god pillar the pill that burns fat and builds muscle diet pills without side effects super fat burning system pills review alli diet pills reviews avana cbd gummies near me benefits to pets taking cbd real cbd sleep oil do regen cbd gummies work does cbd gummies have weed does smoking cbd oil work with lupus pain benefits of thc and cbd together rogan cbd gummies top cbd creams for pain buy cbd natural pain relief cream
Accessibility