Zdjęcia prezentujące artystów podczas koncertu "Usta milczą, dusza śpiewa" w dniu 13 maja 2022 r. w Mistowie.

“Usta milczą, dusza śpiewa”

13 maja 2022 roku w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mistowie miała miejsce premiera koncertu muzycznego „Usta milczą, dusza śpiewa” realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mistowie. Partnerem Wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Accessibility