Galeria zdjęć dotyczy koncertu patriotyczno-niepodległościowego pt. „Niepodległej ballady i pieśni”, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów w ramach projektu pn. „Ocalić od zapomnienia - Gmina Jakubów w hołdzie bohaterom”, dzięki dofinansowaniu Fundacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. in. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie. Koncert odbył się 26 listopada 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jakubów. Na zdjęciach występują: pan Wojciech Bardowski – artysta, pani Monika Paczóska – narrator koncertu, pani Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów oraz pani Marta Krusiewicz – koordynator projektu.

26 listopada 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jakubów odbył się koncert patriotyczno-niepodległościowy pt. „Niepodległej ballady i pieśni”, realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów w ramach projektu pn. „Ocalić od zapomnienia – Gmina Jakubów w hołdzie bohaterom”, dzięki dofinansowaniu Fundacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. in. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie.
Koncert zaszczyciła swoją obecnością P. Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów. Narratorem koncertu była P. Monika Paczóska reprezentująca Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej, zaś znamienitym artystą, który zaprezentował przegląd najpiękniejszych utworów – P. Wojciech Bardowski.
Pan Wojciech Bardowski pierwsze szlify jako baryton zdobywał w Centralnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego, z którym wielokrotnie koncertował w kraju
i za granicą. W latach 1986 -1990 przebywał w Paryżu gdzie doskonalił swój kunszt wokalny. Zauroczył się wówczas piosenką francuską, co zaowocowało między innymi zdobyciem wyróżnień na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Francuskiej „Grand Prix – Edith Piaf” w Krakowie w 2009 i 2010 roku. Laureat – III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej Brzeg 2010. Zdobywca „Grand Prix” – IV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej Brzeg 2011. W 2013 roku został wyróżniony Złotym Liściem Retro – za upowszechnianie w swojej działalności artystycznej dorobku kultury dwudziestolecia międzywojennego. W 2014 z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego odebrał honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Za swoją działalność na niwie kultury został odznaczony srebrnym i złotym „Krzyżem Zasługi”, za wybitne zasługi w popularyzacji tradycji Wojska Polskiego, nadanym przez Kapitułę Odznaczeń Krzyżem Zasługi Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. F. Gągora oraz Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie. W roku 2017 wyróżniony medalem pamiątkowym Fundacji „Nikt nie zostaje” „Za zasługi we wspieraniu weteranów”, w tym samym roku został odznaczony Medalem „Pro Patria” przez Szefa Urzędu do spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce
o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Koncert w wersji on-line dostępny jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=Hyi4Dt9ZRZo.
Gorąco zachęcamy wszystkich do obejrzenia koncertu i zapoznania się
z najpiękniejszymi polskimi pieśniami i balladami patriotyczno-niepodległościowymi.

Koordynator projektu
Marta Krusiewicz

 

Accessibility