Relacja dotyczy VI Międzygminnego Rajdu Rowerowego w Gminie Jakubów w dniu 11 września 2021 roku.

Tegoroczny VI Międzygminny Rajd Rowerowy zaplanowany na sobotę 11 września 2021 roku zgromadził wielu sympatyków Gmin Jakubów i Stanisławów. Od rana nasze oczy cieszyła piękna, słoneczna pogoda umilająca trasę przejazdu.

Miłośnicy rowerów wystartowali o godz. 12.00 sprzed budynku Urzędu Gminy w Jakubowie po powitaniu przez Panią Wójt Hannę Wocial – gospodarza rajdu w Gminie Jakubów oraz Posła Daniela Milewskiego. Wśród licznie zgromadzonych uczestników znaleźli się nie tylko mieszkańcy naszej gminy, dyrektorzy szkół, sołtysi i radni ale i sympatycy naszej Gminy z ościennych miejscowości. Dla naszych rowerzystów przygotowane były okolicznościowe naklejki oraz dzwoneczki do roweru będące pamiątką po Międzygminnym Rajdzie Rowerowym.

Po pokonaniu ok. 15 km trasy na mecie w Wólce Czarnińskiej, zebrali się już wszyscy uczestnicy Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów z Wójt Panią Kingą Sosińską. Wśród licznej obstawy wozów strażackich jednostek Ochotniczych Staży Pożarnych z terenu obu gmin oraz wozów policyjnych to jakubowscy kolarze doprowadzili jako pierwsi swój peleton na miejsce mety.

Po pokonaniu wyczerpującej trasy, na miejscu zakończenia rajdu organizatorzy przygotowali mały piknik. Dla rowerzystów czekała pyszna grochówka według przepisu Pań kucharek ze Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym, kiełbaski z grilla z Gminy Stanisławów oraz przepyszne ciasta z Koła Gospodyń Wiejskich „Wólczanki” w Wólce Czarnińskiej. Kolejki do przysmaków nie miały końca.

Po uroczystym powitaniu przez Wójtów Gmin przybyłych niestrudzonych drogą rajdowców, zebranym czas umilała muzyka
a dzieciom wesołe animatorki.

which is the best male enhancement pills sex therapist to help with premature ejaculation mens miracle health male enhancement reviews how to treat premature ejaculation and erectile dysfunction what is rmx male enhancement new italian male ed pills super health male enhancement cbd gummies erection enhancement pills uk ignite labs male enhancement review fda sexual enhancement pills help with high sex drive steel male enhancement pills best male enhancement girth member xl male enhancement good for you does gin help sex drive anaconda penis enlargement pills marijuana pills and paste for sex gold standard male enhancement rhino spark male enhancement pills stay erect longer without pills can weight loss help erectile dysfunction could you buy male enhancement pills cbd gummies dental the platinum series cbd infused gummy candy back pain weed cbd how can i get cbd gummies pure kana cbd gummies paul mccartney martha stewart cbd gummy review can cbd be perscribed for insomnia and back pain buy prime brands cbd gummies relieveus cbd products best cbd for anxiety and joint pain just cbd gummies usa is it legal to take cbd gummies on airplane best cbd oil for back pain spasms hemp gummies good reviews grownmd cbd gummies website do cbd products do anything cbd gummies justcbd h3 hemp gummies
Accessibility