logotypy i napis: „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

18 marca 2023 r. w Jakubowie miały miejsce  warsztaty pn. „Warsztaty z tworzenia palm wielkanocnych” realizowane w ramach projektu pn. „COOLtura jest COOL. Poprawa dostępu do kultury
i sztuki mieszkańców Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów”. Celem wydarzenia było zapewnienie społeczności lokalnej udziału w wartościowych zajęciach artystycznych pogłębiających wiedzę i umiejętności praktyczne w technikach tworzenia palm wielkanocnych, inspiracja do rozwijania uzdolnień rękodzielniczych oraz integracja międzypokoleniowa w oparciu o kultywowanie lokalnej tradycji. Uczestnicy warsztatów zapoznani zostali z tradycyjnymi założeniami tworzenia palm, dawnymi metodami tworzenia poszczególnych elementów palm i ich symboliką. Poszczególnym detalom palmy przypisuje się swoiste znaczenie, jak np. zapewnienie zdrowia, dobrobytu, ochronę przed złem czy obfitości plonów. Zgodnie z tradycją ważne jest zastosowanie w palmie istotnych materiałów podstawowych jak gałązki wierzbowe, borówki, cis. Symbolizują one odradzające się życie, nieśmiertelność i zmartwychwstanie. Całość przybierana jest zazwyczaj suszonymi lub papierowymi kwiatkami, kolorowymi dodatkami.

Palmy wielkanocne są niezwykle ważnym i na trwałe wpisanym do naszej kultury elementem Świąt Wielkanocnych, dlatego tak istotne jest kultywowanie tradycji ich własnoręcznego wykonywania, będące jednocześnie doskonałym sposobem na twórcze spędzanie czasu i przekazywanie wartości kulturowych.

Wydarzenie to mogło się odbyć dzięki finansowaniu pozyskanemu w ramach projektu COOLtura jest COOL. Poprawa dostępu do kultury i sztuki mieszkańców Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W warsztatach udział wzięło 30 osób, w tym dzieci, dorośli i seniorzy.

Warsztaty palm wielkanocnych zaowocują powstaniem palm, które zostaną poświęcone i zaprezentowane podczas uroczystości Niedzieli Palmowej 2 kwietnia w Wiśniewie w kościele pw. Świętej Trójcy.

P. Piotrowska

Logotypy i napis: Projekt jest dofinansowany w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
Accessibility