Sesje Rady Gminy Jakubów, odbywające się w ostatnich dniach grudnia to w naszej gminie już tradycja. Tak też było w tym roku i Przewodniczący Rady Gminy Jakubów – Krzysztof Domański zwołał to posiedzenie na dzień 30 grudnia 2020 roku na godzinę 14.00. Ze względu na panujące warunki epidemiczne odbyła się ona w sposób zdalny. Oprócz standardowych dla tego czasu punktów porządku obrad, był też punkt wyjątkowy, dzięki któremu zaszczycił nas swoją obecnością Pan Daniel Milewski – Poseł na Sejm RP. W punkcie tym żegnaliśmy, odchodzącą na emeryturę, po ponad 30 – letniej pracy, Panią Stanisławę Laskowską – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie. W związku z tym faktem Poseł na Sejm dr Daniel Milewski wystąpił do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uhonorowanie P. Laskowskiej odznaką “Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Pierwsze słowa, do nie kryjącej wzruszenia p. Laskowskiej, skierowała P. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, która dziękowała jej za wieloletnią współpracę, pracowitość i zaangażowanie zawodowe. Następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP, który w swojej wypowiedzi podkreślał osobiste zaangażowanie Pani Stanisławy Laskowskiej, jej inicjatywę, która przekładała się na konkretne działania, które doprowadziły do wprowadzenia do Gminnej Biblioteki Publicznej nowoczesnych technologii, rozwój czytelnictwa w Gminie. Następnie wręczył wyróżnionej wspomnianą wcześniej odznakę oraz okolicznościowe kwiaty. Punkt czwarty porządku obrad mówił również o powitaniu na stanowisku nowego Dyrektora Biblioteki w osobie Pani Darii Lisieckiej – wieloletniego pracownika tutejszej biblioteki. P. Wójt odczytała, powołujące ją na to stanowisko, zarządzenie Wójta Gminy Jakubów oraz przekazała je na ręce nowej Pani Dyrektor. Do powitań dołączył się również Poseł Milewski, życząc wielu sukcesów i dalszego rozwoju zawodowego. Po opuszczeniu posiedzenia przez znamienitych gości powrócono do omawiania kolejnych punktów porządku obrad. W związku z wpłynięciem do Wójta Gminy Jakubów wniosku o przyznanie nagrody sportowej dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Wiśniewie Katarzyny Purgał od Dyrektor tej placówki – Ewy Charczuk, P. Wójt wręczyła wyróżnionej stypendium sportowe oraz okoliczny upominek. Uczennica ta uprawia tenis stołowy. Reprezentuje szkołę oraz gminę w zawodach sportowych, zdobywa wysokie miejsca na podium na szczeblach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich.
Przewodniczący Rady Gminy powrócił do realizowania standardowych punktów porządku obrad, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podziękowanie za wieloletnią współpracę Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie oraz powitanie na tym stanowisku nowego dyrektora placówki.
5. Podsumowanie akcji „Szlachetna paczka” w Gminie Jakubów w 2020 roku.
6. Wręczenie nagrody sportowej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032,
b) zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032,
d) uchwalenia budżetu na 2021 rok,
e) rozpatrzenia skargi.
8. Informacja o wprowadzonych dotacjach celowych w okresie między Sesjami.
9. Informacja o oddaleniu skargi Eko-Sam Bis Sp z o.o. przez WSA w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
10. Informacja o odpadach komunalnych i kalendarzu na 2021 rok.
11. Wolne wnioski.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Po uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 oraz budżetu na 2021 rok, p. Wójt złożyła serdeczne podziękowania za jednogłośne uchwalenie najważniejszego dla funkcjonowania Gminy dokumentu. W dalszych słowach prosiła o dalszą owocną współpracę z radnymi, sołtysami, mieszkańcami Gminy. Na zakończenie życzyła wszystkim szczęśliwego Nowego Roku.

Opracowała:
Joanna Rosłońska
Inspektor UG

Accessibility