Zdjęcia przedstawiają przebieg wyjazdu studyjnego

Gmina Jakubów w ramach operacji pt „ Wyjazd studyjny – aktywizacja mieszkańców wsi”” realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023 zorganizowała w dniach 5-7 lipca 2023 wyjazd studyjny do Rzuchowej-Tarnowa, dla 45 osób.

Grupą docelową byli: mieszkańcy gminy Jakubów, przedstawiciele NGO w tym KGW, przedsiębiorców, oraz przedstawicieli partnerów. Wyjazd skierowany był do  lokalnych liderów, przedstawicieli stowarzyszeń, osób bezpośrednio zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich oraz rozwój przedsiębiorczości na obszarze Gminy Jakubów.

Rekrutacja uczestników odbywała się zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie https://www.jakubow.pl.

Dzień pierwszy rozpoczęliśmy od przyjazdu do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej oraz spotkania z Prezesem LGD Dunajec- Biała. Na spotkaniu omówiono historię powstania oraz czym się zajmuje  CPL. Dowiedzieliśmy się jak dzięki współpracy ludzi i organizacji można zbudować wspólne dobro, które służy do budowania marki lokalnej na rynku krajowym ( do CPL przyjeżdżają wizyty studyjne z całej Polski). CPL jest ośrodkiem edukacyjnym w zakresie rolnictwa ekologicznego i tradycyjnego, zdrowego odżywiania i ochrony środowiska naturalnego, dąży do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływu na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Dzięki wykładowi wzrosła świadomość uczestników o środkach unijnych oraz o możliwościach działania jakie ma przed sobą każdy człowiek i każda organizacja.

Po przerwie obiadowej zapoznaliśmy się z działalnością Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, która działa na rzecz rozwoju lokalnych organizacji, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców i rolników.

Bliskie TOT jest upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru – wykład, zapoznał naszą grupę z działaniami prowadzonymi na terenie małopolski, które w późniejszym czasie będziemy mogli odwzorować na swoim terenie.

Intensywny dzień wykładowy zakończyło przedstawienie działalności LGD Dunajec Biała – zapoznaliśmy się z najciekawszymi realizacjami na terenie LGD. Poznaliśmy działalność lokalnej grupy na terenie małopolski ( jest tak aktywna jak nasza lokalna LGD). Przedstawione zostały ciekawe pomysły na projekty np. altana degustacyjna – ciekawy projekt który być może przeniesiemy na własny teren.

Dzień II rozpoczęliśmy od zapoznania się z tematyką sieciowania produktów turystyki wiejskiej. W woj. Małopolskim są grupy producenckie lub stowarzyszenia bardzo dobrze ze sobą współpracujące dzięki czemu sprzedają swoje produkty w pakietach na terenie naszej gminy i powiatu ta tematyka jest słabo rozwinięta więc wiedza którą zdobyliśmy będzie bardzo przydatna w dalszych działaniach naszych rolników i KGW.

Po przerwie zapoznaliśmy się z zagadnieniem sieciowania na przykładzie tarnowskiego regionu winiarskiego ENOtarnowskie – odbyliśmy wizytę studyjną do winnicy.  Zapoznaliśmy się z sieciowaniem i propagowaniem produktów przez pryzmat produktów winiarskich, efektem jest podniesienie naszej wiedzy w powyższym zakresie i możliwość przeniesienia dobrych praktyk na teren gminy Jakubów.

 

Kolejnym punktem programu były lokalne organizacje i ich rola w kreowaniu rozwoju postaw przedsiębiorczych oraz rozwoju działalności gospodarczych na wsi – dowiedzieliśmy się że np. KGW dzięki współpracy i wykorzystaniu walorów lokalnych mogą się zrzeszać w celu osiągnięcia zysków. Zapoznaliśmy się z podstawowymi zagadnieniami nt. działalności gospodarczych.

Następnym punktem programu było wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Omówione zostały lokalne organizacje i ich rola w kreowaniu rozwoju postaw przedsiębiorczych oraz rozwój działalności gospodarczych na wsi.

Dzień drugi zakończyliśmy warsztatami i wykładem – Produkt lokalny od podstaw oraz jego promocja na rynku lokalnym i regionalnym teoria i praktyka – wykonaliśmy dania z regionu tarnowskiego z fasoli Piękny Jaś.

Trzeciego dnia, to już ostatniego dnia naszego wyjazdu, czas poświęcony był głownie Kołom Gospodyń Wiejskich, lokalnym organizacjom i stowarzyszeniom. Przedstawiono oraz dyskutowano w jaki sposób mogą wpłynąć na rozwój terenu na którym aktualnie działają. Podjęty został również  ważny temat aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Ostatnim punktem wyjazdu było spotkanie podsumowujące z lokalnymi przedsiębiorcami. Spotkanie pod tytułem „Paczka dla rolnika”. Projekt ten był realizowany wyłącznie przez rolników. Rolnicy swoje własne wyroby sprzedają pod marką „Odrolnika” i w formie tak zwanej „Paczki od rolnika.”

Znaleźliśmy kilka chwil by wykorzystać również czas wolny np. wieczorami lub podczas powrotu i zwiedziliśmy Tarnów oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

Był to bardzo owocny czas gdzie mogliśmy wiele się nauczyć, poznać dobre praktyki z terenu małopolski oraz wypracować rekomendacje na przyszłość dla naszego obszaru. Niewątpliwie wiedza oraz kontakty zdobyte podczas realizacji projektu zaowocują w przyszłości i przyczynią się do rozwoju naszej małej ojczyzny.

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

plakat z logotypami i zielono niebieskim paskiem
Accessibility