Galeria zdjęć z uroczystego podpisania umów w dniu 12 lipca 2023 roku.

12 lipca  2023 roku w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody  w Cegłowie miała miejsce kolejna  uroczystość podpisywania umów na dofinansowanie zadań ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu mińskiego.

W tym szczególnym dniu Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali: Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego: P. Ewa Janina Orzełowska oraz P. Elżbieta Lanc, Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu: P. Mirosław Krusiewicz, a także Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Wołominie: Pan Igor Sulich.

Gmina Jakubów, podpisując  tym razem 3 umowy o dofinansowanie, otrzymała wsparcie finansowe o łącznej kwocie 561 688,66 zł na realizację następujących zadań:

  1. w ramach Programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych    2023” – 143 401,66 zł, na zadanie pn.  „Remont świetlicy wiejskiej w Jakubowie”;
  2. w ramach programu „Mazowsze dla sportu” – 288 287,00 zł na realizację zadania pn. „Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wiśniewie oraz ogrodzenie boiska do siatkówki”,
  3. w ramach programu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” – 130 000,00 zł, na zakup sprzętu komputerowego.

W tym samym dniu również Gminna Spółka Wodna w Jakubowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 48 406,88 zł w ramach Programu „Mazowsze dla melioracji” na bieżące utrzymanie  wód i urządzeń wodnych.

Serdecznie dziękujemy Samorządowi Województwa Mazowieckiego za przyznane dofinansowanie, które zdecydowanie poprawi jakość życia mieszkańców oraz zapewni zrównoważony rozwój Gminy Jakubów.

Opracowała:

Marta Krusiewicz
Zastępca Wójta Gminy Jakubów

Accessibility