Galeria zdjęć z wręczania Promes w dniu 14 lipca 2023 roku.

14 lipca 2023 roku w Siennicy miało miejsce wręczanie promes dla Gmin z terenu powiatu mińskiego, które otrzymały dofinansowanie  w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,  ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r., na zadania inwestycyjne związane z ochroną zabytków.

Wśród gmin, które otrzymały dofinansowanie w ramach ww.  Programu  nie zabrakło również Gminy Jakubów, która na realizację zadania pn. „Konserwacja i renowacja elewacji zewnętrznej budynku Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. św. Anny w Jakubowie, gm. Jakubów – Etap I”   otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 000 000 zł.

Dofinansowanie to przekazane zostanie w formie dotacji celowej Parafii pw. Św. Anny  w Jakubowie.

Serdecznie dziękujemy za przyznane dofinansowanie, dzięki któremu część elewacji zabytkowej Świątyni w Jakubowie  zostanie odrestaurowana w jubileuszowym roku 550-lecia powstania parafii i miejscowości Jakubów.

Szczególnie gorące podziękowania kierujemy do Parlamentarzystów Ziemi Mińskiej –   P. Senator Marii Koc, P. Poseł Teresy Wargockiej oraz P. Posła Daniela Milewskiego za  udzielone wsparcie, zaangażowanie i ogromną pomoc w pozyskaniu przez Gminę Jakubów tak dużego dofinansowania.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Zastępca Wójta Gminy Jakubów

Accessibility