baner dotyczący filmu - wykładu o mediacji

Zapraszamy na trzy bezpłatne wykłady online, zrealizowanych w ramach działań z zakresu edukacji prawnej w 2022 r. przez Fundację Inter Vivos.

Pierwszy wykład, dotyczący prawa spadkowego, można obejrzeć na stronie powiatu mińskiego w tym miejscu:

http://powiatminski.pl/aktualnosc-1847-wyklady_online_z_zakresu_edukacji.html

Drugi wykład, na temat instrumentów wsparcia dla kredytobiorców i gospodarstw domowych dostępny jest w tym miejscu:

http://powiatminski.pl/aktualnosc-1853-wyklady_online_z_zakresu_edukacji.html

Trzeci wykładpoświęcony jest mediacji, czyli metodzie rozwiązywania sporów na drodze rozmów, prowadzonych przez strony dobrowolnie, przy profesjonalnej pomocy neutralnego mediatora dostępny jest w tym miejscu:

http://powiatminski.pl/aktualnosc-1868-wyklady_online_z_zakresu_edukacji.html

Accessibility