Pod koniec lutego br. wójt Hanna Wocial i biblioteka publiczna w Jakubowie ogłosiły konkurs na tradycyjną polską pisankę. Wpłynęło 45 prac konkursowych, spośród których komisja wybrała najlepsze. Pod uwagę brano zarówno wygląd i estetykę, dobór materiałów, jak i trudność wykonania.
Pierwsze miejsce przypadło w udziale Julii Ołdak – kl. 7 oraz Marcelowi Rosłońskiemu z kl. 4 z SP w Jakubowie, drugie Weronice Kuć – kl. 6, Tymkowi Piotrowskiemu – kl. 7 oraz Maciejowi Pytkowskiemu – kl. 8 z SP Jakubów, a trzecie zdobyli Pola Konopka – kl. 4 z SP Mistów, Zuzanna Kopcińska – kl. 7 i Julia Kowalik – kl. 7 z SP Jakubów.
Jury postanowiło także wyróżnić prace autorstwa Szymona Bakuły kl. 3, Dawida Cieślaka kl.4, Klaudii Cieślak kl.7, Julii Krypskiej kl.7, Szymona Ślusarczyka kl. 3 i Magdaleny Zych kl. 7 ze szkoły w Jakubowie; Mai Drzazgi kl. 4, Katarzyny Komudy kl. 5, Emilii Kowalczyk kl. 5, Karoliny Wiak kl. 5 ze szkoły w Mistowie oraz Bartosza Gadaja kl. 4 ze szkoły w Wiśniewie.

Pozostali uczestnicy konkursu:

Bakuła Agata kl. 3 SP Jakubów
Bartnicki Bartłomiej kl. 3 SP Mistów
Brewczyńska Paulina kl. 3 SP Mistów
Ciąćka Michalina kl. 4 SP Jakubów
Domańska Martyna kl. 3 SP Mistów
Domańska Oliwia kl. 4 SP Mistów
Gawryś Bartosz kl. 3 SP Mistów
Gawryś Lena kl. 3 SP Mistów
Gogol Filip kl. 6 SP Jakubów
Gruba Sebastian kl. 3 SP Mistów
Karłowska Maria kl. 5 SP Jakubów
Karłowska Martyna kl. SP Jakubów
Klepacka Dominika kl. 3 SP Jakubów
Miąsek Klaudia kl. 7 SP Jakubów
Murzynowska Maria kl. 7 SP Jakubów
Olichwiruk Anna kl. 7 SP Jakubów
Olichwiruk Maria kl. 7 SP Jakubów
Ołdak Jan kl. 3 SP Jakubów
Paluch Bartosz kl. 3 SP Mistów
Płochocka Natalia kl. 4 SP Mistów
Rastawicka Natalia kl. 6 SP Jakubów
Sobota Natalia kl. 3 SP Mistów
Szymańska Aleksandra kl. 6 SP Mistów
Wiktorowicz Edyta kl. 6 SP Jakubów
Wiktorowicz Krystian kl. 3 SP Jakubów
Włodarek Patrycja kl. 3 SP Mistów
Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział. Prace można oglądać do Świąt w Urzędzie Gminy.
Nagrody i dyplomy przewidziano dla wszystkich uczestników. Można je odbierać od piątku 19 marca w godz. 8-16 w siedzibie biblioteki publicznej w Jakubowie (ul. Mińska 15).
Dziękujemy Senator RP Marii Koc za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu.

Accessibility