Wyniki powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej!

Miło nam poinformować, że dnia 10 czerwca 2021 roku w Gminie Jakubów, w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie, odbyły się Eliminacje Powiatowe do I Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej.

Pomysłodawcami tego wydarzenia byli Zofia Paczóska – Prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Ziemi Węgrowskiej oraz Wojciech Bardowski – Dyrektor Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej. Współorganizatorem była Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów.
Festiwal Pieśni Legionowej był współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu pn. Powiat Miński „Stolica Kultury Mazowsza” w 2021 r.

W eliminacjach wzięło udział 11 uczestników z powiatu mińskiego. Wykonawcy zaprezentowali wcześniej przygotowane i wybrane ze śpiewnika pieśni legionowe.

Komisja konkursowa wybrała najlepszych uczestników, wyniki ogłoszono podczas popołudniowego Festiwalu Pieśni Legionowej, gdzie ponownie uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Laureaci zostali nagrodzeni nagrodami finansowymi oraz możliwością wzięcia udziału w finale konkursu, który odbędzie się dnia 17 września 2021 roku w Przeworsku, w województwie podkarpackim.
I miejsce w konkursie zajęła Justyna Galaszewska reprezentująca miasto Sulejówek, II – Natalia Ołdak z Gminy Jakubów, a III miejsce– Jacek Sobociński z Gminy Latowicz. Przyznano również trzy wyróżnienia dla Magdaleny Duszczyk, Moniki Pszkit i Zuzanny Orzepińskiej.

Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali nagrody pocieszenia.
Festiwal Pieśni Legionowej na stałe wpisze się do kalendarza imprez w powiecie mińskim.

is male enhancement honey safe types of erectile dysfunction pills when ed pills don t work cure of erectile dysfunction in yoga top chinese male sex pills supplement to combine with viagra foods to help male libido ways to get an erection without pills fix erectile dysfunction at home 10 best male enhancement products does wellbutrin help wirg erectile dysfunction from anxiety medication male enhancement pill mx32 best green coffee bean extract diet pills how long to lose weight on ritalin keto boost bhb gummies green tea weight loss diet pills how will a diet pill affect hear rate diet pills that will affect seizures what can i drink at night to lose weight keto cleanse pills instructions are keto pills good for losing weight miracle pill keto diet shark tank best keto bhb diet pills how to lose weight down below free diet pill samples by mail ultra fit diet pills what to rub on your stomach to lose weight did matt damon lose weight for the martian is blood pressure medication the same as blood thinner easy tolerating blood pressure medication how is cbd used for back pain what does ctfo 10xpure gold cbd 2 benefits cbd gummies boca raton where can i buy cbd cream for pain relief plus cbd relief pineapple and coconut gummies sf uly cbd gummies 500mg cbd for anxiety anger cbd oil for pain and comming natural paradise cbd gummies cbd gummy bears 500mg
Accessibility