Logo z napisem MIAS Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw.

Gmina Jakubów zakończyła realizację 5 zadań inwestycyjnych mających na celu zaspokojenie potrzeb społeczno – kulturalnych mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Jakubów. Realizacja zadań była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021”
Całkowity koszt zrealizowanych zadań wyniósł: 125 862,21 zł, w tym środki pochodzące z dofinansowania MIAS 2021 w łącznej wysokości 50 000,00 zł.
W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 ma terenie gminy zrealizowano następujące zadania:
1. Budowa chodnika w Anielinku, gm. Jakubów;
2. Budowa chodnika w Woli Polskiej, gm. Jakubów;
3. Wykonanie chodnika w Przedewsiu, gm. Jakubów;
4. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Budach Kumińskich, gm. Jakubów;
5. Budowa wiaty rekreacyjnej dla społeczności lokalnej w Jędrzejowie Starym, gmina Jakubów.
Serdecznie dziękujemy władzom Województwa Mazowieckiego za przyznane dofinansowanie, które przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa oraz wszechstronnego rozwoju zarówno zaangażowanych w Instrumencie sołectw, jak i całej gminy Jakubów.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Inspektor Urzędu Gminy Jakubów

Accessibility