wysokiej rozdzielczości zdjęcia Natura, kwitnąć, roślina, kwiat, płatek, lato, miłość, bukiet, naturalny, romans, różowy, kwiaty, układ, ścieśniać, róże, florystyka, Gratulacje, kwitnienia roślin, róże ogrodowe, bukiet kwiatów, kwiaty cięte, kwiatowy wzór, roślina lądowa, układania kwiatów

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych.”
Konfucjusz

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina o wartości, jaką w życiu jest edukacja. Składając wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi wyrazy uznania za Państwa codzienną pracę, oddanie i dar rozbudzania zawodowych pasji składamy życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia, radości w codziennym kontakcie z uczniami oraz wielu powodów do osobistej satysfakcji. Niech trud edukacji i wychowania w tych skomplikowanych czasach znajdzie uznanie i szacunek społeczny.

Krzysztof Domański
Przewodniczący Rady Gminy Jakubów

Hanna Wocial
Wójt Gminy Jakubów

Mistów, dnia 13 października 2021 r.

Załączniki

free penis enlargement exercise epic male enhancement ingredients ivana penis enlargement how much is vigrx plus in the philippines male sexual performance anxiety cure foods to eat to enlarge penis increased testicle size with male enhancement best yoga to stop premature ejaculation amberzine male enhancement male enhancement cup why food great when i gotta lose weight lyrics best results weight loss pills what are unhealthy ways to lose weight exogenous keto pills review burn 7 diet pills review cayenne pepper diet pills how to lose flabby skin after weight loss go lean diet pills how to lose weight with intuitive eating diet pills to lose weight in 2 weeks xls medical diet pills side effects minu diet pills ingredients fat melting pill shark tank keto ignite diet pills how many smoothies a day to lose weight super green tea diet pills holland barrett can cbd and thc pain patches make you flushed mothers medicine cbd gummies smilz broad spectrum cbd gummies for pain relief best cbd dose for mild anxiety cbd sleep soft gums cbd blue rings for sleep how to take cbd oil to sleep cbd gummies for collitis where can i find true bliss cbd gummies are expired cbd gummies safe cbd gummies order froggie hempworx cbd gummies reviews best cbd oil for spinal stenosis pain cbd gummy bears from just cbd deals
Accessibility