Dłonie młodszej i starszej osoby ułożone na sobie

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” w 2022 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach Programu do dnia 19 października 2021 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Osoby zainteresowane skorzystaniem z powyższej formy wsparcia proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem telefonu 25 757-91-64 w godzinach pracy Ośrodka w terminie do dnia 19 października 2021 r.

Accessibility