Dłonie młodszej i starszej osoby ułożone na sobie

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” w 2022 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach Programu do dnia 19 października 2021 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Osoby zainteresowane skorzystaniem z powyższej formy wsparcia proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem telefonu 25 757-91-64 w godzinach pracy Ośrodka w terminie do dnia 19 października 2021 r.

no prescription penis enlargement pills homeopathic help for erectile dysfunction diabetes the number one male enhancement male enhancement pill happy passengers home remedies to treat premature ejaculation what is male enhancement i use red male enhancement does vida divina male enhancement work best exercise to lose weight and tone up what containe fit keto inside pill what are ket gummies original formula ace diet pills keto gummies australia chemist warehouse relislim diet pills side effects do xtreme fit keto gummies work how to lose weight men how to eat healthy to lose weight on a budget easy figure sin dieta forte pills detox pills for weight loss glow diet pills review cbd topical salve for pain will cbd gummies help diabetes cbd gummies safe for liver will cbd stop arthritis pain vitality cbd natural health products inc stock uly cbd gummies creator cbd products rockford il cbd products oil by dropper silver shadow cbd products mg cbd for anxiety cbd oil for bone spur pain cbd gummies miami beach fl charlotte web cbd products lion cbd gummies how long does cbd oil tinctures relieve pain for best cbd oil for pelvic pain cbd oil and hip pain performance cbd gummies reviews will cbd oil help sciatica pain relieva cbd gummies
Accessibility