Zdjęcia przedstawiają obchody Gminnego Dnia Edukacji Narodowej w Mistowie

13 października 2021 roku po raz kolejny obchodziliśmy Gminny Dzień Edukacji Narodowej.  W tym roku uroczystość odbyła się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mistowie.  Uroczystość rozpoczęła się o godz. 14.00, kiedy to sala zapełniła się gośćmi, związanymi  z oświatą z terenu całej naszej gminy. Nie zabrakło także emerytowanych pracowników szkół  oraz gości zaproszonych spoza gminy. Po krótkim powitaniu nastąpił występ artystów  w osobach Jolanta Jaszkowska, Jolanta Mrotek, Barry Solone oraz prowadzący Ryszard  Nowaczewski z repertuarem „Muzyczna Podróż Dookoła Świata”. Wokaliści zaśpiewali wiele  szlagierów światowej piosenki, za każdym razem otrzymując zasłużone brawa. 

Następnie przystąpiono do wręczenia nagród i odznaczeń. 

Najwyższym odznaczeniem przyznanym podczas uroczystości był Medal Komisji Edukacji  Narodowej. Wręczenia dokonali Daniel Milewski – Poseł na Sejm RP oraz Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów. Odznaczenia otrzymały Ewa Charczuk, Agnieszka Kunka, Anna  Gójska, Elżbieta Wocial-Cudna i Ewa Grajda. Panie Maria Puszyńska, Lidia Domańska,  

Maria Suliborska takie odznaczenie otrzymały już w latach poprzednich.  Kolejnym i po raz pierwszy w naszej gminie, dowodem uznania, było wręczenie przez  Daniela Milewskiego Posła na Sejm RP oraz Wójta, nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla  Pani Marii Pruszyńskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jakubowie. 

Następnie Magdalena Sałata Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach –  reprezentująca Janinę Ewę Orzełowską – członka zarządu Województwa Mazowieckiego  wręczyła Dyplomy uznania przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego  osobom Marii Suliborskiej, Małgorzacie Popławskiej, Elżbiecie Talmie, Annie Łaptiew-Pióro,  Marii Wójcickiej, Edycie Wocial, Elżbiecie Gryz i Agnieszce Jastrzębskiej. 

W dalszej kolejności przyznano przez organ prowadzący nagrody i wręczono kwiaty dyrektorom szkół, za ich całoroczny trud i zaangażowanie dla dobra swojej jednostki. Następnie Dyrektorzy przyznali nagrody reprezentantom szkół. 

Po raz pierwszy na terenie naszej gminy wraz z gronem pedagogicznym święto edukacji  obchodziła Pani Katarzyna Zawilińska Dyrektor Gminnego Żłobka w Jędrzejowie Nowym  wraz ze swoimi współpracownicami, które równie żarliwie angażują się w wychowanie  najmłodszych mieszkańców gminy Jakubów. 

Zebranym życzenia złożyli włodarze gminy, Daniel Milewski, Magdalena Sałata, Ks.  prof. dr hab. Roman Bartnicki oraz Edyta Ludwiniak Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. 

Na zakończenie Wójt Hanna Wocial podziękowała wszystkim za obecność i możliwość  wspólnego celebrowania Gminnego Dnia Edukacji Narodowej.

can i get over the counter viagra where can i buy over the counter viagra male libido booster pills top reviews elite male performance enhancer pill gas station sale male enhancement pills 2 pack phimosis cause premature ejaculation best original herbal penis enlargement pills does tadalafil help prevent premature ejaculation viagra at target medications that cause premature ejaculation non surgical male enhancement side effects from male enhancement pills can you lose weight from cycling daily fat intake to lose weight how to lose weight with elliptical rebel wilson keto diet pills how to get your mind right to lose weight diet pills that cause heart problems does keto ignite pills work does fastin diet pills work medications that cause low blood pressure phenylephrine and high blood pressure medication high blood pressure medication and hot weather pink and white blood pressure pill what is the alternative to blood pressure medication causes and treatment of low blood pressure treatment of high blood pressure in pregnancy cinnamon pills high blood pressure blood pressure pills make me tired how to fix high blood pressure with medication cbd gummies and type 1 diabetes does proper cbd gummies work cbd drops under tongue for pain cbd gummies for weight control tranquil earth cbd gummies can you take cbd gummies before surgery how much cbd oil should you take for sleep anxiety jittery after stopping cbd cbd gunmies for anxiety what is better for sleep thc or cbd
Accessibility