Widok z dołu. Na pierwszym planie wiązanka biało-czerwonych kwiatów. Dalej wójt gminy Jakubów przemawia przed tablicami pamiątkowymi umieszczonymi na ścianie budynku. Na tablicach zawieszone są biało-czerwone wstęgi. Obok strażacy ze sztandarem.

Przy pięknej, letniej pogodzie, pod niebem niczym namiot z niebieskiego płótna, w środę 12 maja w Jędrzejowie Nowym w gminie Jakubów odbyła się niezwykła uroczystość. Na budynku OSP odsłonięto bowiem dwie tablice historyczne upamiętniające 190. rocznicę bitew Powstania Listopadowego na terenie powiatu mińskiego, w tym szczególnie, bitwy pod Jędrzejowem. Inicjatorem umieszczenia tablic upamiętniających te wydarzenia jest wójt Hanna Wocial i biblioteka publiczna w Jakubowie.
Wydarzenia te miały miejsce nocą z 12 na 13 maja 1831 roku. Wtedy to oddziały Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Jana Umińskiego zostały zaatakowane przez oddziały rosyjskie generała Iwana Dybicza. Do starcia doszło na dużej polanie pod Jędrzejowem, której ukształtowanie sprzyjało mniej liczebnym Polakom. Dzięki umiejętnościom dowódczym generała Umińskiego i waleczności jego wojska armia carska odniosła dotkliwe straty. Feldmarszałek Dybicz, zarządził odwrót. W pięciogodzinnej walce śmierć poniosło co najmniej trzy tysiące carskich żołnierzy, Polacy stracili około trzystu. Tę historię podaje jedna z tablic, druga zaś jest mapą wszystkich działań powstańczych na terenie dzisiejszego powiatu mińskiego w latach 1830-1831.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalni i samorządowi: kapłan Piotr Maria Grzegorz Dróżdż – Proboszcz Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów; ksiądz Konrad Jaworecki – wikary w Parafii Świętego Antoniego w Ignacowie; Krzysztof Domański – Przewodniczący Rady Gminy Jakubów; Kinga Sosińska – Wójt Gminy Stanisławów; Krzysztof Kalinowski – Wójt Gminy Dębe Wielkie, pomysłodawca i inicjator mapy; Edyta Karczewska-Brzost – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym wraz z delegacją uczniów; lżbieta Gromulska – Sołtys Sołectwa Jędrzejów Nowy; Jacek Kot – Radny Rady Gminy Jakubów; Wojciech Wąsowski – Prezes OSP w Jędrzejowie Nowym wraz pocztem sztandarowym; Daria Lisiecka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie z pracownikami oraz mieszkańcy Jędrzejowa Nowego.
Po poświęceniu przez kapłanów tablice zostały symbolicznie odsłonięte i złożono pod nimi wiązanki. Zabierający głos goście zgodnie podkreślali wagę uroczystości, a także znaczenie i rolę edukacyjną nowego, na mapie gminy, historycznego miejsca. Zauważono także, że data 12 maja zbieżna jest z 86. rocznicą śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 95. rocznicą Przewrotu Majowego, co nie mogło przy takiej okazji ujść uwadze.

best ed pills on market does viagra help aleviate migraines white panther male enhancement pill reviews gorilla male enhancement liquid power vigor me male enhancement gummies black mamba erection pills male enhancement that actually works do gas station male enhancement pills work love honey male enhancement honey spoon can you have sex while taking metronidazole pills pick up erectile dysfunction medication does buspar help with premature ejaculation organic male enhancment coffe what supplements are good for sex drive diet pills that burn fat without exercise the strongest prescription diet pills chinese diet pills pink bottle keto diet pills prices vietnamese diet pills forskolin how to lose weight in my fupa how much weight will i lose on ozempic hummus diet weight loss hrt help lose weight how to lose weight with hormones pills for visceral fat how much weight do you lose when you poop what do i eat to lose weight and gain muscle 30 night diet pills medication to lower blood pressure over counter control your blood pressure without medication blood pressure pill that starts with a h anxiety medication used to treat high blood pressure high blood pressure medication metformin pravisil blood pressure medication what can cbd gummies do when should you take cbd gummie smilz cbd gummies mayim balik what is hemptrance cbd gummies what type of cbd oils for pain buy cbd for anxiety
Accessibility