Baner z podglądem aplikacji mobilnej Kolei Mazowieckich

„Od 23 sierpnia można już korzystać z nowoczesnej i intuicyjnej aplikacji mobilnej Kolei Mazowieckich. To jedyna aplikacja umożliwiająca zakup biletów okresowych. Posiada również funkcję automatycznego odnowienia biletu, odroczonej płatności oraz proponuje najkorzystniejszą ofertę cenową. Dzięki aplikacji mamy nieograniczony dostęp do kasy biletowej i punktu informacji, a to wszystko komfortowo i bez kolejki. 

Korzystając z aplikacji, można kupić bilet nie tylko dla siebie, ale także innych osób. Nie trzeba również martwić się o brak zasięgu przy kontroli biletu – aplikacja daje dostęp do biletów offline. Ponadto, w przypadku zgubienia telefonu, bilet okresowy można łatwo odzyskać, korzystając z aplikacji na innym urządzeniu. 

Dodatkową nowością i dużą zaletą jest także możliwość skorzystania z płatności Twisto. Jest to płatność odroczona do 30 dni, którą następnie podróżny może uregulować w całości albo rozłożyć na raty. Aplikacja umożliwia “zapamiętanie” kupowanego biletu okresowego. Jeśli podróżny jako metodę płatności wybierze płatność cykliczną, wówczas bilet okresowy odnowi się automatycznie. To duże ułatwienie szczególnie dla tych osób, które regularnie korzystają z wybranej oferty – mówi Dariusz Grajda, członek zarządu KM.

Aplikacja mobilna KM jest kompatybilna z IKM. Zastosowany został mechanizm wspólnego logowania do aplikacji mobilnej i strony internetowej www.bilety.mazowieckie.com.pl. Dzięki, któremu podróżni korzystający z zakupu biletów przez stronę i posiadający zarejestrowane konto w systemie uzyskują dostęp do aplikacji, używając tych samych danych autoryzacyjnych (login i hasło) bez konieczności rejestracji konta.

Aplikacja mobilna jest dostępna w sklepach App Store, Google Play oraz App Gallery pod nazwą „Koleje Mazowieckie – KM”. Aby z niej skorzystać należy ją pobrać i zainstalować na urządzeniu mobilnym.”

diablo male enhancement can you buy viagra in a store where can i buy phyto last male enhancement viagra farmacias similares what to do if i have premature ejaculation review of tongkat ali for male libido tonic hims premature ejaculation pill penis enlargment injection penis enlargement cirgury ebay male enhancement lung leader pills androgenixx male enhancement pills supercharged v6 male enhancement reviews sertraline and premature ejaculation brian ayers premature ejaculation can you buy viagra at a store what does premature ejaculation mean premature ejaculation 6 steps male enhancement pills that work evaluated by the food penis enlargement inhections stop premature ejaculation condoms stomach fat diet pills jadera plus diet pills for sale walking on treadmill to lose weight where can i buy keto fat burning pills can you buy keto diet pills in stores best weight loss and energy pills does lexapro make you lose weight alli diet pills where to buy alipotec diet pills side effects will i lose weight after hysterectomy for fibroids easy cheap way to lose weight fast diet pills with ephedrine heart racing from diet pills how to lose weight but not muscle keto vip pills price how much weight can you lose with sono bello can i lose weight drinking premier protein shakes healthy chicken meals to lose weight how to take dinintel diet pills diet pills in store
Accessibility