logo poznaj Polskę
logotypy, Poznaj Polskę, Ministerstwo Edukacji i Nauki i Polski Ład

Gmina Jakubów uzyskał dofinansowanie w wysokości 24 956,80 zł  w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę – edycja 2023”. Zaplanowana wartość wycieczek to 32 833,00 zł.

Dzięki uzyskanemu wsparciu uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Jakubów będą mogli uczestniczyć w wycieczkach umożliwiających poznawanie Polski.

Wykaz szkół i wycieczek, które otrzymały dofinansowanie

Nazwa szkoły Czas trwania wyjazdu Kwota otrzymanej dotacji Wkład własny Całkowity koszt wycieczki
Szkoła Podstawowa  im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie 3-dniowa 15 000,00 3 750,00 18 750,00
Szkoła Podstawowa  im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie 1-dniowa 4 956,80 1 239,20 6 196,00
Szkoła Podstawowa  im. Orła Białego w Jakubowie 1-dniowa 5 000,00 2 887,00 7 887,00
Razem 24 956,80 7 876,20 32 833,00
Accessibility