Na zdjęciu widać grupę rowerzystów.

W minioną słoneczną niedzielę, po raz kolejny odbył się Gminny Rajd Rowerowy i zawody sportowe, organizowane przez Wójta Gminy Jakubów przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Jakubów, w ramach zadania publicznego pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo- turniej sportowy w gminie Jakubów”, dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Miłośnicy rowerów wystartowali o godz. 14.00 sprzed budynku Urzędu Gminy w Jakubowie. Wśród licznie zgromadzonych uczestników znaleźli się nie tylko mieszkańcy naszej gminy ale i sympatycy naszej Gminy z ościennych gmin. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Mirosław Krusiewicz – Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w  Warszawie,  Pan Igor Sulich – Dyrektor Delegatury w Wołominie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Pan Robert Momot – Komendant Komisariatu Policji w Stanisławowie, Pani Jolanta Bąk – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Mińsku Mazowieckim oraz Pan Krzysztof Arcimowicz – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Powiatu Mińskiego.

Dla rowerzystów przygotowano kapelusze w kolorze białym i czerwonym, które były przekazywane na starcie rajdu.

Po pokonaniu trasy na mecie w Ludwinowie, pośród pięknych walorów przyrody organizatorzy przygotowali mały piknik. Na rowerzystów czekała pyszna grochówka, według przepisu Pań kucharek ze Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym oraz smaczne ciasta przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ludwinowie.

Odbyły się również zawody sportowe, rozegrane w różnych kategoriach wiekowych. Zwycięzcy zawodów otrzymali pamiątkowe puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy.

Podczas spotkania odbyła się prelekcja funkcjonariuszy Policji podczas której omówione zostały podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zorganizowany został punkt policyjny, w którym zebrani mogli obejrzeć pokaz sprzętu policyjnego. Rozdano ulotki informacyjne, nakierowane na propagowanie bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym. Niespodzianką były maskotki Rysia Druha OSP i Rysia Policjanta.

Watro także nadmienić, że Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy GOPS w Jakubowie wygłosiła pogadankę na temat bezpieczeństwa osób doznających przemocy w rodzinie. Rozdano także ulotki dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ponadto Pani Wójt Hanna Wocial podsumowała akcję sprzątania świata ,,KGW i OSP dla środowiska 2023’’ na terenie Gminy Jakubów. Dwanaście Kół Gospodyń Wiejskich oraz pięć jednostek OSP podjęło to wyzwanie. Pani Wójt bardzo serdecznie podziękowała za włożony trud i zaangażowanie mieszkańców w porządkowanie swoich sołectw, nagrodami pieniężnymi oraz pamiątkowymi dyplomami.

Na zakończenie pikniku odbył się koncert muzyczny w wykonaniu Pana Marka Połynki.

Organizatorzy kierują serdeczne podziękowania dla funkcjonariuszy Policji, strażaków OSP, pogotowia ratunkowego za nadzór i zabezpieczenie trasy  rajdu.

 

Opracowała:

Ewelina Bankiewicz

 

Accessibility