W sobotnie popołudnie w Jakubowskiej szkole w hali sportowej, odbył się Międzynarodowy Turniej Koszykówki, pod patronatem Wójta Gminy Jakubów.
Organizatorem było Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji i Sportu ,,Stores’’, które prowadzi sekcję koszykówki dla młodzieży Jakubowa. Gościliśmy drużyny z Polski min. Ełku, Grójca, Warszawy jak również z Francji.
KGW Kamyki w Kamionce zadbało o aspekt kulinarny podczas festynu, uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek oraz grillowaną kiełbaskę.
Dziękujemy Pani Iwonie Grzegorczyk Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Jakubowie oraz Pani Marii Suliborskiej Wicedyrektor za gościnność w szkolnych progach.
Serdeczne podziękowania należą się Pani Oliwii Olesiewicz, Panu Markowi Olesiewicz oraz Panu Jackowi Krzemińskiemu organizatorom festynu, za zaangażowanie i krzewienie idei sportu na rzecz mieszkańców Jakubowa.

mens upflow male enhancement reviews all natural male enhancement herbs can ypu take male enhancement pills with afib quick flow male enhancement price are there pills to reduce sex drive l dopa help with sex drive erectile dysfunction how to fix where to buy maverick male enhancement pills safe fat burning pills adrenaline fat burning pills coffee lemon and hot water to lose weight lose weight tone up holly willoughby diet pills does chamomile tea help you lose weight can you lose weight without sweating oatmeal diet for weight loss top 10 benefits of using cbd oils cbd for teenager anxiety best cbd products for inflammation green kratom cbd gummies cbd lotion and ms pain anxiety after cbd wears off do cbd gummies help with cholesterol night time cbd gummy best cbd and thc products for medical marijuana sleep relax cbd for nausea and pain cbd for anxiety and overthinking pure cbd cream for pain colorado cbd pain relief studies back pain specialist sydney cbd custom cbd gummies vitacore cbd gummies ingredients male enhancement cbd gummies failed drug test due to optimal cbd gummies cbd oral drops pain relief benefits of cbd isolate oil places that sell cbd products knox tn smoke shops in lancaster cbd products natural hemp gummy bears hawaiian health what states will cvs pharmacy sell cbd products
Accessibility