Zdjęcie przedstawia poczty sztandarowe Straży z terenu Gminy Jakubów wraz z Proboszczem Parafii Mistów - Ojcem Marcinem Borządkiem.

Dzień Strażaka to święto, obchodzone 4 maja w Dzień Świętego Floriana – patrona strażaków. Z tej okazji dokładnie w tym dniu druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jakubów uczestniczyli we Mszy Świętej. Jednak w tym roku, tak jak i w poprzednim 2020, w związku z panującą pandemią koronawirusa w naszej gminie i całym kraju obchody wyglądały inaczej, niż zwykle. Nie była to uroczystość taka, na jaką zasługuje ta grupa ludzi za ich ciężką i bezinteresownie niesioną pomoc. Była bardzo skromna i w ścisłym reżimie sanitarnym. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych koło kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie, gdzie o godzinie 18:00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji strażaków oraz ich rodzin, celebrowana przez Proboszcza tej Parafii – Ojca Marcina Borządka. Ze względu na wiele obostrzeń, niestety nie wszystkie jednostki mogły wziąć udział w tej mszy. Na zakończenie P. Bogusław Dziedzic – Zastępca Wójta Gminy Jakubów na ręce przedstawicieli OSP złożył życzenia – by służba, której się poddali była dla nich źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy. Przekazał jednostkom również słowa uznania za ich ciężką pracę, a także życzenia szczęśliwych powrotów z akcji ratowniczych.

Opracowała:
Joanna Rosłońska

Accessibility