dzieci uczestniczą w zawodach sportowych, biegają, rzucają piłką.

10 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej w Wiśniewie odbył się Gminny Dzień Sportu.
Zawody przeznaczone były dla uczniów klas I-III, każdą kategorię wiekową reprezentowała 2 – osobowa grupa mieszana, łącznie 6 osób z każdej szkoły.
Zawodnicy to zespoły uczniów z klas I-III ze szkół z terenu gminy Jakubów.
Głównym celem zawodów było promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej przez rozwój cech motorycznych: szybkość, zwinność, sprawność, integracja dzieci z sąsiednich miejscowości.
Zawody obejmowały następujące konkurencje; rzuty piłką lekarską, wyścig ze skakanką, podawanie piłki górą, skoki kangurów, sadzenie ziemniaków, bieg
z tacą i kubkiem.

I miejsce w zawodach zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie.
II miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mistowie.
III miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym
IV miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jakubowie.

Uczestnicy zdobyli nagrody pieniężne dla szkół. Każdy z uczniów otrzymał słodki poczęstunek oraz nagrodę za udział w zawodach.
Nagrody ufundowane przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski w Warszawie oraz Wójta Gminy Jakubów wręczane były osobiście przez Pana Mirosława Krusiewicza Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu oraz Hannę Wocial Wójta Gminy Jakubów.
Organizatorami zawodów byli Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiśniewie.

Accessibility