dzieci uczestniczą w zawodach sportowych, biegają, rzucają piłką.

10 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej w Wiśniewie odbył się Gminny Dzień Sportu.
Zawody przeznaczone były dla uczniów klas I-III, każdą kategorię wiekową reprezentowała 2 – osobowa grupa mieszana, łącznie 6 osób z każdej szkoły.
Zawodnicy to zespoły uczniów z klas I-III ze szkół z terenu gminy Jakubów.
Głównym celem zawodów było promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej przez rozwój cech motorycznych: szybkość, zwinność, sprawność, integracja dzieci z sąsiednich miejscowości.
Zawody obejmowały następujące konkurencje; rzuty piłką lekarską, wyścig ze skakanką, podawanie piłki górą, skoki kangurów, sadzenie ziemniaków, bieg
z tacą i kubkiem.

I miejsce w zawodach zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie.
II miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mistowie.
III miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym
IV miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jakubowie.

Uczestnicy zdobyli nagrody pieniężne dla szkół. Każdy z uczniów otrzymał słodki poczęstunek oraz nagrodę za udział w zawodach.
Nagrody ufundowane przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski w Warszawie oraz Wójta Gminy Jakubów wręczane były osobiście przez Pana Mirosława Krusiewicza Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu oraz Hannę Wocial Wójta Gminy Jakubów.
Organizatorami zawodów byli Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiśniewie.

rockhard male enhancement supplement what is the best male sexuall performance supplement best ingredients penis enlargement pills menopause help with sex drive is rhino male enhancement safe best premature ejaculation pills in dubai penis enlargement pills test maximize male enhancement formula does penis enlargement surgery help penis enlargement pills working is there caffeine in golo diet pills do ice baths make you lose weight what effect does diet pills have on thyroid how to lose weight without ovaries lose vs loose weight ree drummond bio science keto gummies blood pressure medication amlodipine food restriction most common type of blood pressure medication high blood pressure treatment medication fda list of possible cancer blood pressure drugs blood pressure drugs safe during pregnancy how to combat fatigue associated with blood pressure medication best high blood pressure medication for runners can you give lisinopril with regular blood pressure medication garlic pills for high blood pressure lithium orotate and blood pressure medication five cbd products social cbd products how long do you benefit from cbd after ingestion cbd gummies after workout green gorilla organic cbd gummies best cbd for bone pain cbd oil and edible thc benefits cbd gummies 1000mg dosage cbd anxiety randomized controlled trial cbd vape for sleep 5 mg cbd gummies supreme cbd gummies 300 mg grownmd cbd gummies shark tank online cbd thc gummies
Accessibility