Od 13 lat w Gminie Jakubów obchodzimy Gminny Dzień Strażaka. Jest to wyjątkowe Święto dla wyjątkowych ludzi tych,  którzy od pokoleń poświęcają się dla ratowania życia człowieka i jego mienia. Na których mogą liczyć władze kościoła,  samorządowe, szkoły i inne instytucje.

           W dniu 3  maja 2023 roku  druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Jakubów i parafii Jakubów, świętowali Dzień Strażaka, wydarzenie to wpisuje się również w obchody Jubileuszu 550- lecia powstania parafii i miejscowości Jakubów.
3 maja to dzień, kiedy w Kościele obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. To również 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pierwszej Konstytucji w Europie i drugiej po amerykańskiej – na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała Państwo w monarchię konstytucyjną,  wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. I obok tak ważnych wydarzeń – Dzień Rycerzy Floriana.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów pod remizą OSP w Jakubowie skąd nastąpił przemarsz do Kościoła pw. Św. Anny w Jakubowie na Mszę Świętą w intencji strażaków oraz ich rodzin.

Na uroczystości  swoją obecnością zaszczycili Nas: Daniel Milewski – Poseł na Sejm RP, Antonii Jan Tarczyński – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Starosta Miński, st. kpt Marcin Wojtaszczyk Zastępcę  Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim , Damian Domański – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Jakubowie, Rafał Królak – Komendant Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Jakubowie – Dowódca uroczystości, Krzysztof Domański -Przewodniczący Rady Gminy Jakubów, radni, sołtysi, mieszkańcy oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowie wraz
z Młodzieżową Drużyna Pożarniczą, Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Jędrzejowie Nowym, Ochotnicza Straż Pożarna w Łaziskach, Ochotnicza Straż Pożarna w Mistowie, Ochotnicza Straż Pożarna
w Moczydłach, Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniewie, Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej.
Na placu remizy OSP Jakubów, ksiądz Mirosław Tempczyk Proboszcz Parafii w Jakubowie dokonał poświęcenia figury Św. Floriana, którą ufundowała Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów z okazji 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie w dniu 17 września 2017 roku.

To był wyjątkowy dzień dla młodych ochotników działających w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie. Aż trzydziestu członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej złożyło uroczyste ślubowanie.

Święto Strażaka to niepowtarzalna okazja, aby wręczyć odznaczenia „Strażak Wzorowy” którą otrzymali: z Ochotniczej Straży Pożarnej w  Jakubowie Druh Mateusz Sobótka, Druh Sebastian Parol , Druh Marek Czyżewski, Druh Sylwester Czechowski, Druh Emil Kościesza, z Ochotniczej  Straży Pożarnej w  Łaziskach Patrycja Karolina Królak, Pweł Śledziewski, z Ochotniczej Straży Pożarnej w  Mistowie Sylwester Domański.
Przy tak wyjątkowym święcie zostały wręczone również statuetki za wieloletnią służbę  druhom zasłużonym dla pożarnictwa ufundowaną przez Wójta Gminy Jakubów Hannę Wocial Statuetki otrzymli:

Druh Tadeusz Kopciński z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie

Druh Jerzy Sekular z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowie Nowym

Druh Jerzy Abelski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie

Druh Bogdan Królak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach

Druh Henryk Wocial z Ochotniczej Straży Pożarnej w  Mistowie

Druh Julian Rawski z Ochotniczej Straży Pożarnej w  Moczydłach

Druh Waldemar Rek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie.

Jako upamiętnienie tak podniosłej uroczystości Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów wręczyła Druhom upominki oraz podziękowania na ręce Prezesów.

Wszyscy zebrani w swych przemówieniach składali wyrazy wszelkiej pomyślności, bezpiecznej służby i skutecznych interwencji, a przede wszystkim szczęśliwych powrotów z akcji.

 

Opracowała:

Agnieszka Gogol

Accessibility