Zdjęcie przedstawia strażaków w mundurach wraz z pocztami sztandarowymi.

„Jest gotowy poświęcić swoje życie, strażak to nie jest zwykły człowiek ten człowiek jest bohaterem”

4 maja każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To święto jest okazją do wyrażenia wdzięczności strażakom. Odważni i waleczni druhowie codziennie narażają swoje zdrowie i życie, aby ratować innych.

W dniu 8 maja 2022 roku druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jakubów, świętowali Gminny Dzień Strażaka, który w tym roku obchodzony był w Wiśniewie. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów pod remizą OSP w Wiśniewie skąd nastąpił przemarsz do kościoła Rzymskokatolickiego pw. Świętej Trójcy.

W Eucharystii udział wzięli przedstawiciele powiatu mińskiego, gminy Jakubów, Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ochotniczych z terenu gminy Jakubów. Zebranych powitał ks. Krzysztof Wesołowski – proboszcz parafii, który sprawował Mszę św. w intencji strażaków oraz ich rodzin. W uroczystości swoją obecnością zaszczycili min.:
Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, Antonii Jan Tarczyński – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Starosta Miński, st. bryg. Krzysztof Komorowski – Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, Damian Domański – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Jakubowie, Rafał Królak – Komendant Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Jakubowie, Ryszard Parol – były prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Jakubowie, Krzysztof Domański -Przewodniczący Rady Gminy Jakubów, Bogusław Dziedzic – Zastępca Wójta Gminy Jakubów, Jadwiga Gałązka reprezentująca Honoratę Gąsior Przewodniczą Koła Gospodyń Wiejskich w Wiśniewie, Anna Gójska –Społeczny Dyrektor reprezentująca Ewę Charczuk Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 7 PUL w Wiśniewie.
Po mszy pododdziały strażaków wraz z zaproszonymi gośćmi w uroczystej defiladzie przemaszerowały na plac Szkoły Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie , gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości, w których wzięli udział:
– Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinowie,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowie,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Jędrzejowie Nowym,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Łaziskach,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Mistowie,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Moczydłach,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniewie.

Wszyscy zebrani w swych przemówieniach składali wyrazy wdzięczności dla wszystkich strażaków i ich rodzin. Składali życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Podziękowali druhom za dotychczasowe działania, podejmowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Jako upamiętnienie tak podniosłej uroczystości Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów wręczyła Druhom podziękowania na ręce Prezesów. Również w tym dniu hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie miała miejsce premiera koncertu muzycznego „Mazowiecka biesiada strażacka w Jakubowie” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jakubowie. Partnerem Wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego. Narratorem koncertu był p. Ryszard Nowaczewski – członek Zarządu OW ZOSP RP Województwa Mazowieckiego, animator i manager kultury, uznany Organizator i autor niezliczonych scenariuszy i koncertów o wysokiej randze artystycznej. Koncert w wykonaniu Strażackiego Zespołu Artystycznego „Iskrzące płomienie”, z udziałem m.in. p. Anny Potyrały- Listwon – sopranistki, p. Andrzeja Wojdy – półfinalisty Programu The Voice Senior, był przeglądem najpiękniejszych pieśni i piosenek strażackich, klasycznych, biesiadnych i rozrywkowych.
Spotkanie posłużyło wzajemnej integracji międzypokoleniowej oraz podziękowaniu druhom z ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Jakubów za ich ciężką pracę na rzecz ludności.

Opracowała:
Agnieszka Gogol
Marta Krusiewicz

Partner:

czerwony napis mazowsze a poniżej dopisek serce Polski
copd and erectile dysfunction red beet male enhancement penis enlargement surgery in california fruits that enhance male sexual performance male herbal sexual performance supplement premature ejaculation forcing dick thru panties vigrx plus size enhancer review can you advertise male enhancement pills eleavers lose weight on hands what meal is best to take african mango diet pills natural fat burning night time pills best diet for running and weight loss do protein drinks help you lose weight what to eat for breakfast to lose weight fast best fruit to lose weight does complete keto diet pills work the best belly fat diet pill do you lose weight from not eating diet pills dominican republic what diet pills can a doctor prescribe what are the most common blood pressure medications blood pressure medication and losing weight tea high blood pressure treatment laser acupoint treatment blood pressure why does blood pressure pill make me tried i missed my blood pressure pill kinds of blood pressure pills phentermine with high blood pressure medication what blood pressure medication is under recall can u go off blood pressure medication karas orchard cbd gummies review does cbd oil help shingles nerve pain tommy chong cbd gummies coupon code green otter cbd gummies for ed reviews cbd makes me sleep alot how much cbd gummies should i take a day how does cbd oil help sleep apnea nu x cbd gummies full spectrum cbd gummies free shipping how much cbd oil should i take for joint pain
Accessibility