Na zdjęciu orkiestra dęta gminy Jakubów oraz zebrana na koncercie publiczność, dużo dzieci i osoby dorosłe

Ponad 200 lat temu nasza Ojczyzna otrzymała od swych wiernych dzieci cenny dar jakim była Konstytucja 3 maja. Jej losy potoczyły się burzliwie, z uwagi na niezwykły charakter treści. Zdążyła jednak zapisać się na kartach historii jako akt niebywale postępowy, dokument wyznaczający odważną drogę do przyszłości. Od tego czasu powstało wiele utworów muzycznych głoszących splendor tego dokonania, żywych do dziś. To pokrzepiające wydarzenie w naszej historii świętujemy z entuzjazmem, radośnie przywołując dokonania ojców Konstytucji. W promieniach słońca i z zapałem gminne zespoły w Jakubowie zagrały koncert „Witaj 3 maja!” organizowany przez wójt gminy Jakubów Hannę Wocial oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Jakubowie. Mogliśmy wysłuchać i obejrzeć występy Gminnej Orkiestry Dętej pod przewodnictwem kapelmistrza Mirosława Piłata, chóru Serenada pod dyrekcją Krzysztofa Gałązki oraz zespołu tanecznego mażoretek prowadzonych przez Honoratę Grudzień. W programie zawierały się polonez, marsze, utwory patriotyczne i inne prezentujące dorobek gminnych zespołów.

Accessibility