Na zdjęciach widać dwóch policjantów oraz dwóch uczniów szkoły policyjnej pełniących wartę honorową, obok kamienia upamiętniającego, zamordowanych w Katyniu. Na kamieniu powiewają 2 flagi biało czerwone oraz pod kamieniem złożone są biało czerwone wieńce i kwiaty.

14 kwietnia 2023 roku w Jakubowie nastąpiło posadzenie ,,Dębu pamięci’’, odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy dla uhonorowania Śp. Mariana Dominika Daniela Aksmana, Komisarza Policji Państwowej, zamordowanego przez NKWD w Twerze w 1940 roku oraz jego brata Księdza Śp. Juliusza Felicjana Aksmana zamordowanego w Dachau w 1942 roku, byłych mieszkańców Jakubowa.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta sprawowana za spokój dusz, celebrowana przez Jego Ekscelencjię Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego, przy koncelebrze Księdza Romana Bartnickiego Księdza Adama Prusa- Kapelna Policji oraz Księdza Mirosława Tempczyka Proboszcza Parafii pw. Św. Anny w Jakubowie.
Inicjatorem uroczystości była Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów oraz Czesław Gągol Prezes Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia Polska –Wschód w Mińsku Mazowieckim.

Patronami Honorowymi wydarzenia byli: jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Romuald Kamiński, Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, Inspektor Sławomir Rogowski – Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim. W uroczystości udział wzięli Maria Koc – Senator RP, Kamil Nalewka reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Anna Kaszuba Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Andrzej Krasuski Radny Powiatowy, wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Mińskiego, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Jakubów, członkowie rodziny zamordowanych oraz mieszkańcy i inni zacni goście.

Zostały złożone wieńce i znicze przez delegacje wieńcowe. W uroczystości udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie i strażacy z OSP Jakubów wraz z pocztami sztandarowymi.

Uroczystego i podniosłego charakteru uroczystości nadała asysta honorowa Kompanii Reprezentacyjnej Policji, delegacja uczniów z zespołu szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach, delegacja I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Dębem Wielkim oraz Gminna Orkiestra Dęta w Jakubowie.

Od 2008 roku. Dęby Pamięci sadzi się w upamiętnieniu pomordowanym w ramach apelu o. Józefa Jońca, Prezesa Stowarzyszenia Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza realizującego społeczny program „Katyń… ocalić od zapomnienia” – pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. . To już trzeci ,,Dąb Pamięci’’ w Gminie Jakubów.

W 2010 roku w Jakubowie posadzono ,,Dąb Pamięci’’ dla uhonorowania Porucznika Teofila Zawadzkiego, zaś w 2022 roku w Jędrzejowie Nowym uhonorowano Aspiranta. Walentego Wąsowskiego, zamordowanych w 1940 roku w Katyniu, strzałem w tył głowy.

Idea sadzenia Dębów Pamięci zakłada cel społeczno-edukacyjny poprzez integrację środowisk szkolnych, społeczności lokalnych, w tym do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży w poczuciu przynależności do Narodu Polskiego.

Accessibility