Zdjęcie przedstawiające uczestników konferencji otwierającej projekt „COOLtura jest COOL. Poprawa dostępu do kultury i sztuki mieszkańców Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów” w dniu 22.09.2022 r. w Jakubowie.

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jakubów 22 września 2022 roku odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „COOLtura jest COOL. Poprawa dostępu do kultury i sztuki mieszkańców Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów”. Gospodarzem wydarzenia była Pani Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów – Lider projektu.

Podczas spotkania gościliśmy Partnerów, parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli lokalnych i regionalnych instytucji kultury, przedstawicieli sektora kultury i sektora kreatywnego, przedstawicieli oświaty, lokalne media, lokalnych twórców i artystów, a wśród nich m.in.: Pana Daniela Milewskiego – Posła na Sejm RP, Panią Kingę Annę Sosińską – Wójta Gminy Stanisławów, Panią Danutę Słowik – Skarbnika Gminy Stanisławów, Pana Krzysztofa Domańskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Jakubów, Panią Elżbietę Król – Radną Rady Gminy Jakubów, Członka Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa, Panią Justynę Miłaczewską – Sekretarza Gminy Jakubów, Panią Grażynę Pytkowską – Zastępcę Głównego Księgowego Gminy Jakubów, Panią Dorotę Dębowską – Księgową budżetu Gminy Jakubów, Panią Martę Krusiewicz – Inspektora Urzędu Gminy Jakubów, Panią Monikę Krupę – Kierownika Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stanisławów, Panią Jolantę Bąk – Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mińsku Mazowieckim, Panią Iwonę Grzegorczyk – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie, Panią Lidię Domańską – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie, Panią Ewę Charczuk – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie, Pana Jan Lesia – Dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie, Panią Katarzynę Olesiewicz – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pustelniku, Panią Paulinę Piotrowską – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie wraz z pracownikami, Panią Dominikę Siedlecką – Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie, Panią Olgę Dąbrowską – pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie, Pana Piotra Hryniszyna – Prezesa Zarządu Grupy Szkoleniowo Doradczej Europlus Sp. z o.o., Pana Michała Świderskiego – Koordynatora projektu ze strony Grupy Szkoleniowo Doradczej Europlus Sp. z o.o., Przewodniczące i Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów, Pana Ryszarda Nowaczewskiego oraz Panią Agnieszkę Król reprezentującą „Tygodnik Siedlecki”.

Konferencja zorganizowana została w ramach działań promocyjnych projektu i miała na celu zaprezentowane ogólnych założeń, wyznaczonych celów, źródeł finansowania, a także wydarzeń kulturalnych i artystycznych wraz z harmonogramem realizacji. Informacje te zaprezentowane zostały na przygotowanej przez koordynatorów projektu prezentacji.

Podczas konferencji podkreślono że projekt „COOLtura jest COOL. Poprawa dostępu do kultury i sztuki mieszkańców Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów” współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.
W trakcie konferencji głos zabrali Pani Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, Pani Kinga Anna Sosińska – Wójt Gminy Stanisławów, Pan Daniel Milewski – Poseł na Sejm RP, Pan Piotr Hryniszyn – Prezes Zarządu Grupy Szkoleniowo Doradczej Europlus Sp. z o.o. oraz Pan Michał Świderski – Koordynator projektu ze strony Grupy Szkoleniowo Doradczej Europlus Sp. z o.o..

Było to pierwsze spotkanie w ramach realizowanego projektu, której celem jest poprawa dostępu do kultury mieszkańców Gminy Jakubów i Stanisławów oraz wzmocnienie wymiaru lokalnego/regionalnego, poprzez realizację działań: artystycznych, edukacyjnych, kulturalnych, upowszechniających w obszarze: muzyki, sztuk scenicznych, literatury, filmu, rzeźby, dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej na terytorium o utrudnionym dostępie do kultury.
Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w wydarzeniach i działaniach projektowych.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Inspektor
Urzędu Gminy Jakubów

logotypy i tekst Iceland Liechtenstein Norway Norway grants grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”
Accessibility