Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców”, działające przy Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie realizuje zadanie pod nazwą „Łączy nas Niepodległa – koncerty integracyjne w Mińsku Mazowieckim z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości”. W związku z tym serdecznie zapraszamy na koncerty on-line, które są dedykowany mieszkańcom naszego powiatu. Premiera odbędzie się już 9 listopada!
Pierwszy koncert – pt. „Wyśpiewajmy Niepodległość”, to program o tematyce patriotycznej i edukacyjnej dla dzieci. W trakcie koncertu zespół wokalno-aktorski „Sonanto” zaprosi dzieci zarówno do wspólnego śpiewania najbardziej znanych utworów, które dzieci kojarzą z odzyskaniem niepodległości, jak i wielu innych, dziecięcych utworów o Polsce. Prowadzący w przystępny sposób opowie dzieciom o polskich zmaganiach o suwerenność. Program koncertu około 60 minut.
Drugi koncert dla młodzieży i seniorów pt. „100 lat polskiej piosenki na stulecie Niepodległości” – to pokazanie stu lat polskiej niepodległości przez pryzmat życia Polaków w kolejnych dekadach stulecia. Koncert stanowiłby muzyczną opowieść o ostatnim polskim stuleciu i tym, jakie piosenki w kolejnych dekadach tych stu lat Polacy pokochali. Będzie to zatem bardzo ciekawa podróż, z jednej strony refleksyjna, z drugiej zaś pełna osobistych wspomnień dla seniorów.
W uczestnictwie w obchodach rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości dzielimy przekonanie, że niezwykle ważne jest popularyzowanie polskiej historii oraz jej dziedzictwa kulturowego poprzez różne formy artystyczne. Koncerty skierowane zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, będą świetnym narzędziem dla osiągnięcia takich rezultatów. Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z Covid-19, posłużymy się technologią multimedialną i dotrzemy do odbiorców za pomocą Internetu.
Premiera Internetowa każdego z koncertów, odbędzie się 9 listopada, koncerty będą dostępne w Internecie przez następne kilka tygodni. Zespół za każdym razem wystąpi w odpowiednich kostiumach, w przypadku propozycji dla młodzieży i seniorów – także w charakteryzacjach właściwych dla wybranej epoki.
Projekt pod nazwą Łączy nas Niepodległa – koncerty integracyjne w Mińsku Mazowieckim z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości jest dofinansowany z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.
W związku z tym już teraz chcemy serdecznie zaprosić do udziału w premierze muzycznej jak również w dogodnym dla Państwa terminie na naszym kanale YouTube – Stowarzyszenie Dzieciom Radość Ignaców. O szczegółach informujemy na osobnych zaproszeniach w załącznikach.

male enhancement to increase size results of penis enlargement essential oils fenugreek male breast enhancement premature ejaculation hamdard medicine best gay penis enlargement medicine food that improves sexual performance viagra 100mg with alcohol premature ejaculation and treatment florida possession of sexual performance by a child penis enlargement plant from africa premature ejaculation how many minutes score blue viagra the safest diet pill how to get my beagle to lose weight ultimate bhb keto pills gelatin how many water a day to lose weight 4 week challenge to lose weight can fiber supplements help you lose weight how much weight can you lose with vaser liposuction korean diet to lose weight keto dual action fat buster pills what do keto pills actually do yanhee diet pills singapore how much weight do you lose after c section banana weight loss diet lose weight and build muscle workout plan emily blunt weight loss diet does snorting t5 xtreme gold diet pills hurt new diet supplement pill do i need to eat carbs to lose weight teenage calorie calculator to lose weight washington university research fat pill can you take diet pills while on depakote why do you lose weight when diabetic diet pills that start with d can you lose weight with lean cuisine keto slim effective weight loss pills reviews can pickles help you lose weight k1 keto life pills reviews the best fat burner weight loss pills
Accessibility