Do dnia 06.11.2020 r. posiadacze chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Pomoc będzie udzielana posiadaczowi co najmniej:

1.50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku lub

2.200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku.

 Informujemy również o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Mogą one zgłosić do dnia 12.11.2020 r. do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem, na formularzu udostępnionym przez Agencję zamiar odbioru chryzantem, wskazując w nim liczbę chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych.

Stawka pomocy wynosi w przypadku:

  • chryzantemy doniczkowej – 20 zł za sztukę;
  • chryzantemy ciętej – 3 zł za sztukę.

Pomoc zostanie wypłacona pomoc w terminie do dnia 31.12.2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami tej pomocy pod poniższym linkiem oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. w załączeniu.

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-posiadacza-chryzantem-w-pelnej-fazie-dojrzalosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-ktorzy.html

 

does premature ejaculation happen to everyone male volcal enhancer audition vigrx delay spray near me eruption male enhancement pill sex drive help male enhancement pills in store dani daniels sex driver can i take flomax and viagra at the same time enlarge penis length sex drive in 9 month pregnancy cost cialis vs viagra male enhancement vs testosterone booster vegetarian food to increase sex drive penis traction enlargement gold rx male enhancement pills which strain of marijuana helps with sex drive what will cbd gummies do hillstone hemp cbd gummies customer service cbd gummies and dr oz shark tank boost cbd gummies what is the best cbd lotion for pain and inflammation plus cbd gummies dosage benefits of cbd oil sleep cbd oil research pain how many cbd gummies to take is cbd good for stomach pain full spectrum cbd gummies near me supreme cbd gummies robin roberts do cbd gummies work the first time cbd gummies hemp bombs dosage cultivated cbd for sleep can cbd oil help with carpal tunnel pain true farm cbd gummies for sale natures stimulant cbd gummies ed cbd gummies buy online top rated cbd gummies for pain cbd gummies for smoking living with pain org cbd trials where to buy mayim bialik cbd gummies how many goldline cbd gummies do i take
Accessibility