Zbiórka strażaków na placu zawodów

W sobotnie popołudnie,  11 czerwca 2022 roku, w sołectwie Łaziska odbyły się zawody sportowo-pożarnicze,   dla drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jakubów.

Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego – druha Rafała Królaka,  Hanna Wocial –  Wójt Gminy Jakubów wraz z  Damianem Domańskim – Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Jakubowie, dokonali uroczystego otwarcia gminnych zawodów.

Swoją obecnością zaszczyciła zebranych Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, która objęła honorowym patronatem to wydarzenie oraz ufundowała dla sześciu drużyn męskich fantastyczne nagrody w postaci dysków sygnalizacyjnych, prądownicę z wężami, hooligana  oraz czujników dymu.

Kolejnym patronem była Pani Maria Koc Senator RP, która ufundowała pięćdziesiąt dwie  nagrody rzeczowe dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Nie mogła uczestniczyć osobiście w wydarzeniu, ale w swoim liście skierowała wiele ciepłych słów do druhów i druhen z terenu Gminy Jakubów.

Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial również ufundowała nagrody dla strażackiej braci, a były to puchary, nagrody pieniężne oraz koszulki dla drużyny damskiej

W tym miejscu darczyńcom nagród pragniemy serdecznie podziękować  za  hojność i wielkie serca.

Na zawody przybyli również: Krzysztof Domański Przewodniczący Rady Gminy Jakubów wraz z Radnymi Gminy Jakubów, Sołtysi, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej z Mińska Mazowieckiego, przedstawiciele prasy lokalnej oraz mieszkańcy Gminy Jakubów.

Do rywalizacji przystąpiło pięć męskich drużyn OSP, jedna drużyna kobieca OSP z Łazisk, trzy drużyny MDP oraz jedna drużyna „OLD BOY” z Wiśniewa.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska, wyznaczona przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w składzie: kpt. Arkadiusz Ostap – sędzia główny, mł. kpt. Piotr Jałocha, st. str. Natalia Sadowska oraz sędziowie poboczni wyznaczeni z naszych OSP.

Po obliczeniu punktacji pierwsze miejsce na podium zdobyła: OSP Łaziska z nagrodą tysiąc złotych, drugie miejsce OSP Wiśniew, zdobywając osiemset złotych, trzecie OSP Mistów z nagrodą pięćset złotych, czwarte OSP Jędrzejów Nowy i piąte OSP Ludwinów. Kobieca drużyna została nagrodzona kwotą tysiąc złotych.  Drużyna OLD BOY zdobyła nagrodę rzeczową, ufundowaną przez Komendanta Zarządu Gminnego  OSP RP  – Rafała Królaka.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze zajęły następujące miejsca: OSP Jędrzejów, Mistów i Wiśniew.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w zawodach.

Accessibility