Odsłonięcie tablicy informacyjnej operacyjna NEON 5 upamiętniająca zrzut Cichociemnych AK na terenie Gminy Jakubów oraz peleton biegaczy. Rozdanie dyplomów na terenie OSP Mistów.

Niecodziennym wydarzeniem dla Gminy Jakubów było gościć przedstawicieli Fundacji GROM. Siła i Honor na czele z Panią Prezes Agnieszką Petelicką. To właśnie między innymi z jej inicjatywy powstała Fundacja upamiętniająca współorganizatora i pierwszego dowódcę jednostki specjalnej „GROM” śp. gen. bryg. Sławomira Petelickiego.

W celach statutowych Fundacja GROM. Siła i Honor jest zawarty zapis: promować i kreować pozytywny wizerunek Rzeczypospolitej i Ministerstwa Obrony Narodowej zarówno w Polsce jak i za granicą i kultywować wspaniałe tradycje Oręża Polskiego z naciskiem na historię „Cichociemnych” Spadochroniarzy Armii Krajowej i żołnierzy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z okresu II Wojny Światowej oraz współczesnych sił specjalnych Wojska Polskiego – jednostkę specjalną „GROM”.

W szerokim kalendarzu wydarzeń zarówno Gminy Jakubów jak i Fundacji zapisana była data 1 października 2023 roku.

W tym dniu w Mistowie, na placu szkolnym, przy Figurze Św. Jana Pawła II spotkaliśmy się aby dokonać odsłonięcia tablicy edukacyjno – informacyjnej upamiętniającej 80-tą rocznicę zrzutu Cichociemnych AK – operacja Neon 5
oraz wystartować z biegiem ku pamięci „Cichociemnych” spadochroniarzy, którzy w ramach tajnej specjalnej operacji lotniczej i wierni swoim patriotycznym ideałom skoczyli w nocy z 21 na 22 września 1943 roku na terenie Gminy.

Na plac przy tablicy o godz. 14.00 przybyli współorganizatorzy i goście.
Pani Prezes Agnieszka Petelicka wraz z Panią Wójt Hanną Wocial przywitały zgromadzonych m. in. Pana Antoniego Jan Tarczyńskiego – Starostę Powiatu Mińskiego, Pana Kamila Nalewkę – reprezentującego Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, Pana Krzysztofa Komorowskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Mińsku Mazowieckim, Starszego Chorążego Mariusza Księżopolskiego – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego, Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Dębem Wielkim wraz z klasą mundurową, Panią Lidię Domańską – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mistowie, Pana Krzysztofa Domańskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Jakubów, Pana Piotra Ciarkowskiego – Radnego Gminy Jakubów, o. Marcina Borządka – proboszcza Parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Mistowie oraz pracowników Urzędu Gminy, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu gminy, uczestników biegu a także dzieci szkolne wraz z opiekunami.

Po uroczystym powitaniu zgromadzonych, Pani Prezes słowem wstępu przedstawiła misję montowania takich tablic po czym dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej, która wcześniej została poświęcona przez o. Marcina Borządka. Złożono również wieńce.

Następnie uformowano peleton biegaczy, który składał się z młodszych
i starszych uczestników. Trasa biegła ulicami Mistowa i wynosiła ok 5 km. Została profesjonalnie oznakowana oraz zabezpieczona przez strażaków OSP Jakubów i  OSP Jędrzejów Nowy oraz karetkę pogotowia, która poruszała się
za całym peletonem.

Bieg rozpoczynał się przed Szkołą Podstawową a zakończył się przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Mistowie. Przyniósł wiele emocji
a najwytrwalsi przebiegli trasę dwukrotnie. Na mecie czekała dla uczestników woda i baton energetyczny.

Podczas całego wydarzenia  na placu straży pożarnej można było oglądać wystawę statyczną pamiątek, biografii, opisów pola walki. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem.

Po podsumowaniu wyników wręczono dyplomy oraz nagrody
dla najszybszych biegaczy w różnych kategoriach.

Był to emocjonujący i bardzo historyczny dzień. Dziękujemy Fundacji GROM. Siła i Honor za możliwość współorganizacji owego wydarzenia.

yoga to treat erectile dysfunction natural remedies to treat premature ejaculation the very best male enhancement product super hard male enhancement circle k male enhancement pills target male enhancement pills can erectile dysfunction be cured by yoga oat straw male enhancment alli diet pill eating plan goketo gummies reviews reddit best diets for weight loss men tapeworm diet pills wiki cost of keto fast pills high protein diet for weight loss meal plan keto ultra diet pills dragons den diet pills with sibutramine one shot keto pill review funny ways to lose weight pill that melts fat while you sleep reviews best hormonal weight loss pill running on treadmill to lose weight what is good for apple cider vinegar gummies diet pills good for ibs keto flow gummies for sale weight loss pill that expands in stomach can you eat gummy vitamins on keto diet t5 diet pills are they safe habit to lose weight cbd gummies usa abc store full spectrum cbd dose sleep cbd gummies for pain 1000mg near me cbd oil store near me for pain how to make cbd gummies with hemp oil five cbd products cbd gummies for depression and anxiety does cbd avtually work for pain benefits of hemp cbd vs marijuana cbd google ads for cbd products cbd zilis product best cbd water soluable products
Accessibility