1 lipca 2021 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Pierwszego Gminnego Żłobka w Jędrzejowie Nowym. Nowa instytucja zapewnienia fachową opiekę małym dzieciom, umożliwiając rodzicom powrót na rynek pracy. Jednostka funkcjonuje od 1 maja br. z liczbą 18 miejsc. Dyrektorem jest wyłoniona w drodze konkursu Katarzyna Zawilińska, opiekę sprawują trzy wykwalifikowane pracownice.

Żłobek finansowany jest ze środków: Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2020 w kwocie 334 073 zł z przeznaczeniem na utworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki; Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 460 000 zł z przeznaczeniem na adaptację budynku na utworzenie i funkcjonowanie żłobka w Szkole Podstawowej w Jędrzejowie Nowym; Europejskiego Funduszu Społecznego z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w kwocie 766 618,38 zł na utworzenie żłobka, wkład własny gminy w kwocie 205 753,07 zł.

W uroczystości udział wzięli poseł Daniel Milewski, reprezentant senator Marii Koc, Anna Kaszuba – dyrektor Delegatury MUW w Siedlcach, lokalne władze samorządowe i kościelne, zaproszeni wójtowie i dyrektorzy żłobków z sąsiednich gmin, Jadwiga Madziar – Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego w Mińsku Maz., Dorota Ziuzia-Lipiec – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Maz., st. kap. Tomasz Kosznik – zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Maz., Anna Laskowska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Maz., inspektor nadzoru Ireneusz Wójcicki, wykonawca Zbigniew Durda, przedstawiciele Wielkopolskiej Akademii Nauki Rozwoju z Poznania z Łukaszem Dahmsem na czele oraz inni sympatycy gminy Jakubów.

Zaproszeni goście złożyli gratulacje i życzenia oraz upominki dla podopiecznych żłobka.

Wójt Hanna Wocial w swoim wystąpieniu przedstawiła proces decyzyjny i inwestycyjny związany z utworzeniem placówki. Natomiast dyrektor Katarzyna Zawilińska omówiła przebieg rekrutacji oraz dotychczasowe działania, mające na celu rozwijanie i edukację maluchów.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: poseł Daniel Milewski, dyrektor Anna Kaszuba, wójt Hanna Wocial, dyrektor Katarzyna Zawilińska, Zbigniew Durda oraz Karolina Wąsowska -Przewodnicząca Rady Rodziców Żłobka.

Następnie proboszcz Edward Staszczyszczyn i wikary Parafii Rzymskokatolickiej w Ignacowie oraz kapłan Grzegorz Dróźdż – proboszcz Parafii Starokatolickiej Mariawitów w Cegłowie, uroczyście poświęcili nową instytucję.

Zebranym wręczono okolicznościowe statuetki oraz pamiątkowe zdjęcia. Była to również okazja do zwiedzenia żłobka i obejrzenia nowoczesnego wyposażenia.

Accessibility