zdjęcia zawierające relację z turnieju sołectw (zawody, rozdanie nagród)

Dnia 4 lipca 2021 roku w Kamionce rozegrano „Turniej Sołectw –aktywizacja przez zabawę” o Puchar Wójta Gminy Jakubów. Tematem przewodnim tegorocznego turnieju była Biesiada Polska.

Turniej rozpoczęło oficjalne powitanie zebranych przez P. Wójt Hannę Wocial oraz sołtysa Kamionki Emila Adamkiewicza.

Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje sołectw gminy Jakubów.

Sołectwa startowały w dwóch kategoriach konkursu: konkurencja muzyczna i konkurencje sprawnościowe.

W Jury zasiedli:

1. Dla konkurencji muzycznej: P. Maria Staszałek, P.Piotr Siła, P. Izabela Zagórska;

2. Dla konkurencji sprawnościowych: P. P. Elżbieta Pietrzyk, P. Robert Bartnicki, P. Bogusław Dziedzic.

Dziesięcioosobowe drużyny zmierzyły się w następujących konkurencjach sprawnościowych: bieg narciarski, sztafeta z poduszką i woreczkiem grochu, skrzynkonoga, wyścig sołtysów, bieg z kostką siana, kręgle, slalom z piłką na łopacie, kobieta też potrafi, strzały piłką do minibramki, picie soku z butelki. Walka do ostatniej konkurencji była bardzo zacięta. Każdej drużynie kibicowali mieszkańcy ich sołectw.

Dodatkową konkurencją, poza ogólną punktacją, było przeciąganie liny. Zwycięzcą zostało sołectwo Wiśniew, które w nagrodę otrzymało „worek z niespodzianką” od P. Wójt.

Po podsumowaniu punktowych wyników wszystkich konkurencji sprawnościowych i muzycznej w ogólnej klasyfikacji Turnieju Sołectw – aktywizacja przez zabawę” o Puchar Wójta Gminy Jakubów zwycięzcą zostało sołectwo Ludwinów, które otrzymało puchar i nagrodę pieniężną w kwocie 3 000,00 zł, miejsce drugie zajęło sołectwo Kamionka 2000,00zł, miejsce trzecie – Wiśniew z nagrodą 1000zł ,

pozostali uczestnicy zajęli ex aequo miejsce czwarte i otrzymali 300zł. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary i statuetki, dyplomy oraz upominki dla każdego członka drużyny.

Na turnieju uruchomiony był punkt promocyjno-informacyjny odnośnie Narodowego Spisu Powszechnego 2021, w którym członkowie Gminnego Biura Spisowego udzielali niezbędnych informacji i wyjaśnień. W punkcie funkcjonowały 2 stanowiska komputerowe do samospisu.

Ponadto swoje stanowisko uruchomił Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu Czyste Powietrze, gdzie mieszkańcy mogli zapoznać się z możliwością uzyskania dofinansowania w ramach w/w programu, a także stanowisko LGD Ziemi Mińskiej wraz ze swoją ofertą i doradztwem w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i możliwości pozyskania wsparcia finansowego.

Podczas turnieju obecny był lider Szlachetnej Paczki P. Artur Borkowski, który w trakcie wydarzenia próbował zachęcić do wolontariatu nowe osoby.

Podczas koncertu oprawę muzyczną w rytmach disco polo zapewnił zespół Szafir, a organizatorzy zapewnili pyszne potrawy dla wszystkich zawodników .

W trakcie imprezy dodatkowe atrakcje, które przyciągały uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych, a Koło Gospodyń Wiejskich Kamyki w Kamionce jako gospodarze imprezy zapewnili liczne stoiska z lokalnymi przysmakami i nie tylko.

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim drużynom dziękujemy za udział, a kibicom za motywowanie zawodników i zagrzewanie do walki.

Już dziś zapraszamy na VII edycję turnieju, który odbędzie się 3.07.2022r. tym razem w Ludwinowie.

 

Opracowała:
Anna Czyżewska

penis enlargment pills reviews herbal viagra pills review blue herbal ed pills zinc supplements will improve your sex drive does masturbating without ejaculating help premature ejaculation does l arganine help sexual performance can sexual enhancement pills spread cancer hip replacement help erectile dysfunction joe rogan male enhancement best over 60 male enhancer do ace keto acv gummies really work consumer reports diet pills fastin pills weight loss natural diet pills that work fast miracle pill fat bread recipe alli diet weight loss supplement pills reviews fat melting pills safe 2 day diet pills about phentermine diet pills best weight loss pills to lose weight fast lifestyle keto diet pill reviews i want to lose weight but i hate exercising treatment of low blood pressure with diastolic heart failure can you drink coffee while taking high blood pressure medication blood pressure medication pills what time is the best to take blood pressure medication blood pressure lowering medication side effects blood pressure medications for dummies will it hurt if you miss a blood pressure pill medical marijuana good for high blood pressure erectile dysfunction treatment high blood pressure high blood pressure medication and altitude were is blood pressure pills made at happens if you stop taking blood pressure medication cbd oil for anxiety singapore will cbd gummies test positive on drug test benefits of cbd pure softgels jk rowling cbd gummies 20 pack cbd gummy happy tea cbd gummies
Accessibility