spotkanie Premiera RP Mateusza Morawickiego z Kołami Gospodyń Wiejskich

8 lipca 2021 r. w „Siedlisku Polanka” w Woli Polskiej odbyło się spotkanie Premiera RP Mateusza Morawickiego z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu powiatów mińskiego i węgrowskiego. Głównym celem spotkania była promocja programu #szczepimysię oraz ogłoszenie konkursów dla KGW, w ramach których mogą one pozyskać dodatkowe środki finansowe.

Organizatorem spotkania była Kancelaria Premiera Rady Ministrów oraz poseł Daniel Milewski, natomiast gospodarzem – Gmina Jakubów na czele z wójtem Hanną Wocial.

Podczas spotkania odbyła się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego, podczas której podkreślono ważną rolę KGW w lokalnej społeczności. Udział wzięli również Anna Gębicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz poseł Daniel Milewski.

W trakcie uroczystości utworzono mobilny punkt szczepień, gdzie chętni mogli się zaszczepić.

Swoje stoiska miały lokalne koła gospodyń wiejskich z terenu gmin Jakubów, Stanisławów i Cegłów,
a także Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizujący m.in. program „Polska smakuje”, celem którego jest promocja i budowanie konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych.

Nie zabrakło również lokalnych specjałów m.in. serów kozich Hanny Rudnickiej z Moczydeł i Grażyny Stelmachowskiej-Kowalskiej z gospodarstwa ekologicznego gm. Cegłów, wyrobów wędliniarskich, mazowieckiej sójki, rozmaitych domowych wypieków, miodu i innych smakołyków.

Serdecznie dziękujemy za wizytę w gminie Jakubów: premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, posłowi Danielowi Milewskiemu, gościom i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia.

Szczególne podziękowania należą się Joannie i Kamilowi Drożdżom – właścicielom „Siedliska Polanka”, którzy użyczyli terenu na zorganizowanie powyższego spotkania.

Accessibility