Osoby na sali gimnastycznej w uroczystych strojach.

Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło,

wtedy dopiero wszystko się zaczyna”

Ks. Jan Twardowski

25 czerwca 2021 r. miała miejsce uroczystość pożegnania Marii Pruszyńskiej wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie, przechodzącej z dniem 27 sierpnia 2021 roku na zasłużoną emeryturę. Pani Dyrektor swoją pracę zawodową związała nieprzerwanie z gminą Jakubów od 1988 r. Początkowo była nauczycielem biologii. W 1999 r. ówczesne władze powołały ją na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Orła Białego w Jakubowie, którym była do 2017 r. Od 2017 roku do chwili obecnej jest dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie.

Uroczystość odbyła się na szkolnej hali sportowej, którą zaszczycili swoją obecnością znamienici goście m.in. Poseł na Sejm RP Czesław Mroczek, przedstawiciel Senatora RP Marii Koc, przedstawiciel Posła na Sejm RP Daniela Milewskiego, przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego, oraz szereg lokalnych przedstawicie władz samorządowych, kościelnych oraz instytucji i osób współpracujących z panią Dyrektor.

Podczas uroczystości po adresem Pani Dyrektor skierowano wiele życzeń i podziękowań, listów gratulacyjnych oraz morze kwiatów, będących dowodem uznania, szacunku i wdzięczności. Podczas uroczystości Pani Maria Pruszyńska otrzymała z rąk reprezentanta Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego pamiątkowy medal PRO MAZOVIA.

Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie klasy ósmej.

Życzymy pogody ducha, twórczych sił i aktywności potrzebnej do realizowania swoich planów i zamierzeń, a nade wszystko dobrego zdrowia oraz wielu sukcesów w życiu osobistym.

medical penis enlargement surgery erectile dysfunction supplements age 50 stiff night male enhancement pills does viagra help keep it up names of male enhancement supplements does warfarin help erectile dysfunction black stallion male enhancement pills pure maca supplement male enhancement best male libido enhancer pills mount rushmore male enhancement how long can viagra pills be stored pills to increase male libido cheap sex in a bottle pills caffeine pills and erectile dysfunction does testosterone help with sex drive male enhancement pills dollar general cbd and shingles nerve pain how much does cbd oil cost for pain private label cbd bath products cbd thc pain cream purchase cbd oil for sleep cbd pain relief oral spray cbd gummies alexandria la cbd gummies in clifton ohio hempworx cbd gummies cbd products content unreliable cbd oil with melatonin for sleep what cbd to take for anxiety cbd gummies near here natures script cbd gummies reviews love hemp cbd spray benefits smooth independent cbd gummies cbd gummies in philly cbd cbn gummy how much cbd oil do i take for sleep can i use cbd gummies if i used hemp flower benefits to using cbd edibles pain relief best cbd oil for pain amazon green health cbd gummies cost cbd dosage for anxiety forum
Accessibility