Osoby na sali gimnastycznej w uroczystych strojach.

Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło,

wtedy dopiero wszystko się zaczyna”

Ks. Jan Twardowski

25 czerwca 2021 r. miała miejsce uroczystość pożegnania Marii Pruszyńskiej wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie, przechodzącej z dniem 27 sierpnia 2021 roku na zasłużoną emeryturę. Pani Dyrektor swoją pracę zawodową związała nieprzerwanie z gminą Jakubów od 1988 r. Początkowo była nauczycielem biologii. W 1999 r. ówczesne władze powołały ją na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Orła Białego w Jakubowie, którym była do 2017 r. Od 2017 roku do chwili obecnej jest dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie.

Uroczystość odbyła się na szkolnej hali sportowej, którą zaszczycili swoją obecnością znamienici goście m.in. Poseł na Sejm RP Czesław Mroczek, przedstawiciel Senatora RP Marii Koc, przedstawiciel Posła na Sejm RP Daniela Milewskiego, przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego, oraz szereg lokalnych przedstawicie władz samorządowych, kościelnych oraz instytucji i osób współpracujących z panią Dyrektor.

Podczas uroczystości po adresem Pani Dyrektor skierowano wiele życzeń i podziękowań, listów gratulacyjnych oraz morze kwiatów, będących dowodem uznania, szacunku i wdzięczności. Podczas uroczystości Pani Maria Pruszyńska otrzymała z rąk reprezentanta Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego pamiątkowy medal PRO MAZOVIA.

Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie klasy ósmej.

Życzymy pogody ducha, twórczych sił i aktywności potrzebnej do realizowania swoich planów i zamierzeń, a nade wszystko dobrego zdrowia oraz wielu sukcesów w życiu osobistym.

Accessibility