Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia  23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz  w związku z promesą wstępną Nr RPOZ/2022/393/PolskiLad  Gmina Jakubów  zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Konserwacja
i renowacja elewacji zewnętrznej budynku Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. św. Anny   w Jakubowie,  gm. Jakubów – Etap I”.

Zapytania dotyczące postępowania należy kierować na adres e:mail:   parafia.jakubow@gmail.com.

Accessibility