Dokumentacja fotograficzna odnowionej świetlicy wiejskiej w Budach Kumińskich.
Logotyp PSE S.A. oraz Programu Wzmocnij Swoje Otoczenie

Z radością informujemy, że budynek świetlicy wiejskiej w Budach Kumińskich został odnowiony – ocieplono ściany, wykonano elewację zewnętrzną i wyremontowano dach. Projekt zrealizowano w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Gmina Jakubów na działania otrzymała grant w wysokości 20 000 zł.
Po remoncie budynek stał się doskonałym miejscem na organizację imprez rekreacyjnych, kulturalnych, warsztatów i spotkań okolicznościowych mieszkańców oraz Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich w Budach Kumińskich i innych organizacji społecznych, bez względu na porę roku i temperaturę na zewnątrz. Świetlica zyskała nowy, odświeżony wygląd.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl.

gentleman natural male enhancement king size male enhancement supplement penis enlargement pills fda approve why would a man take male enhancement sizepro ultra male enhancement supplement male enhancement supplements texts dmax male enhancement pills how to help spouse with erectile dysfunction male enhancement for all age foods that help sex drive for males does bee pollen help with erectile dysfunction ultra strong male enhancer number one natural male enhancement ptx ed pills shark tank best oer the counter sex pills best male enhancement pills capsules angel industries hemp cbd oil dosage for anxiety calm plus cbd gummies reviews native hemp cbd gummies medterra cbd benefits cbd or thc for muscle pain cbd 2 1 extra strength remedy pain relief nail products wholesale johannesburg cbd cbd oil dose for pain best cbd cream for knee pain cbd oil gummies dosage for pain truck driver cbd gummies tedt positive cbd oil for extreame pain natures own cbd gummies cbd oil for meniscus pain cbd gummies for dimentia the best cbd oil for sleep is super cbd gummies legit medical benefits of cbd and thc switzerland cbd product tasty hemp oil gummies colorado clean cbd products brunswick market cbd products total cbd gummies review 2 year old ate cbd gummies
Accessibility