Dokumentacja fotograficzna odnowionej świetlicy wiejskiej w Budach Kumińskich.

Świetlica wiejska w Budach Kumińskich została zmodernizowana!

Z radością informujemy, że budynek świetlicy wiejskiej w Budach Kumińskich został odnowiony – ocieplono ściany, wykonano elewację zewnętrzną i wyremontowano dach. Projekt zrealizowano w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Gmina Jakubów na działania otrzymała grant w wysokości 20 000 zł.

Accessibility