Wójt Hanna Wocial, Przewodniczący Rady Gminy Jakubów przekazują paczki świąteczne.

Świąteczna pomoc

Po raz kolejny Wójt Gminy Jakubów Pani Hanna Wocial wspólnie z Proboszczem Parafii w Mistowie o. Marcinem Borządkiem oraz pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie przygotowali pomoc wigilijną dla osób samotnych i potrzebujących z terenu Gminy Jakubów.

Wyniki konkursu świątecznego

Przedświąteczny czas jest bardzo twórczy dla uczniów szkół gminy Jakubów. Po konkursie “Świętujemy niepodległość” wójt gminy Jakubów oraz biblioteka publiczna w Jakubowie, zaprosiły dzieci z klas 0-III do udziału w konkursie plastycznym „Moja wymarzona choinka”.

most powerful male enhancement pills sexual enhancement product reviews 47 action news male enhancement pills beonce a day tablet for natural male enhancement male angel sexual performance enhancer can you fix erectile dysfunction naturally estrogen help sex drive new innovative health solutions atomicx optimum male enhancer sex pills shop near me what is male enhancement pills for does viagra help with premature viagra help with blood pressure is acv gummies good for you how to lose weight medication christina aguilera diet pill i want to gain weight but lose belly fat ace diet pills at gnc minami healthy foods diet pills reviews can you take diet pills with paxil best selling weight loss pills how to sell ace diet pills extra clothes diet pills fat burner pills online india diet pill that makes you poop oil can you lose weight with hypothyroidism leptin lift diet pills can you lose weight by rowing can diet pills help lose weight lose weight eating frozen meals how much weight can you lose in three weeks gym diet plan for weight loss for female how much caffeine in diet pills cbd oil benefits 500mg cbd products memphis who owns boulder highlands cbd gummies power brand cbd gummies garden of life hemp gummies taste hemp cbd gummies whst are cbd products best cbd product for sleep and pain
Accessibility