Galeria zdjęć przedstawia przebieg LVII Sesji Rady Gminy Jakubów w dniu 29 czerwca 2023 roku

Radni Gminy Jakubów zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2022 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Wójt, Hannie Wocial. Głosowanie odbyło się  w trakcie ostatniej sesji, w czwartek 29 czerwca br.

Najważniejszymi punktami LVII Sesji Rady Gminy Jakubów było głosowanie nad dwoma projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył udzielenia wotum zaufania Wójt Gminy Jakubów oraz udzielenia absolutorium. Ostatecznie, radni bez głosów sprzeciwu, opowiedzieli się za przyjęciem obu projektów. Zanim doszło do głosowania Wójt Gminy Jakubów przedstawiła zebranym raport o stanie gminy za 2022 rok. Należy podkreślić, że od 2018 r., wszystkie szczeble samorządu, muszą przedstawić corocznie raport  o stanie gminy do 31 maja.  Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta  w poprzednim roku, a w szczególności realizację programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu gminy. Podczas omawiania raportu, Wójt przedstawiła dotychczasowe inwestycje, wymieniając działania w poszczególnych miejscowościach, oraz przedstawiła radnym najważniejsze informacje, dotyczące stanu finansów samorządu.

Po ogłoszeniu wyników przewodniczący Rady Gminy Jakubów – Krzysztof Domański wraz z przedstawicielkami kadry zarządzającej Urzędu, wręczyli kwiaty oraz nie szczędzili słów gratulacji P. Wójt. Do gratulacji dołączyły się również szefowe gminnych jednostek organizacyjnych: Katarzyna Kwiatkowska – kierownik GOPS oraz Paulina Piotrowska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie. Był to już 12 raz, kiedy p. Wójt otrzymała absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych. Należą im się duże słowa uznania i podziękowania – mówiła Wójt Gminy Jakubów, która również podziękowała zebranym symbolicznym kwiatem.

 

Opracowała:

Joanna Rosłońska

Inspektor Urzędu Gminy Jakubów

 

Accessibility