Plakat z kłosami zboża i napisem DOŻYNKI

Wójt Gminy Jakubów oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie serdecznie zapraszają na „Mazowieckie Pożegnanie Lata – Dożynki Parafialno – Gminne w Jakubowie”.

Tradycyjnie odbywa się „Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy”,  w którym biorą udział grupy reprezentujące poszczególne sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby indywidualne.

Celem konkursu jest kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki obrzędowej, a także promocja dorobku kulturowego polskiej wsi oraz rozbudzanie zainteresowania twórczością ludową.

Accessibility