„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
– św. Jan Paweł II.

SZANOWNI DRUHNY I DRUHOWIE!

Z okazji dnia Strażaka składamy wszystkim Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jakubów
serdeczne podziękowania za działalność ratowniczą i bezinteresowną pomoc, poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego.

Życzymy by służba, której się poddaliście była dla Was źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a także życzymy bezpiecznej służby, szczęśliwych powrotów z akcji, zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Oby Wasza służba i powołanie zawsze znalazły zrozumienie i uznanie wśród Waszych bliskich i całej społeczności.
Niech Święty Florian ma Was w opiece.

Przewodniczący Rady Gminy Jakubów
/-/Krzysztof Domański                                             

Wójt Gminy Jakubów
/-/ Hanna Wocial

Załącznik:
Życzenia Dzień Strażaka 2021

Załączniki

supplements for erectile dysfunction usa can diet pills affect your sex drive france t253 male enhancement does working out help you perform better sexually what penis enlargement pills actually work nu spectrum cbd gummies male enhancement what is the best help for erectile dysfunction erection pills for men fat acting ed pills sold in the uae legal pills close to viagra red hard male enhancement reviews male enhancement industry size male body enhancement underwear primal core ed pills does drinking water help premature ejaculation best male enhancement pills for men sex enhancement pill blue chew rocky male enhancement pills how to cure erectile dysfunction by yoga how much time to cure premature ejaculation is cbd oil used for chronic pain hemp creations hemp gummies nutrition facts cost of cbd gummies for diabetes paradigm cbd gummies cbd gummies for relief cbd relax sour gummies review high times cbd gummies review can cbd gummies reduce blood pressure king kanine cbd oil severe separation anxiety cbd not good sleep delta 8 plus cbd gummies cbd gummies headaches good cbd gummy cbd market by product vitality testo cbd gummies cbd gummies eagle hemp mood cbd products reviews best cbd pil for depression and anxiety cbd oil to help kitty sleep topical use of cbd oil for pain
Accessibility